BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedek Mikołaj (Econsulting), Hoffmann-Niedek Anna (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
Tytuł
Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu
Ecological and Sustainable Production in Prospect of Business Responsibility
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 46-60, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Produkcja proekologiczna, Rolnictwo zrównoważone, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Sustainable development, Pro-ecological production, Sustainable agriculture, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są pojawiające się na rynku tendencje do określania i znakowania produktów jako zrównoważone, głównie w celach marketingowych, z pominięciem formalnego systemu certyfikacji na produkcję zgodną z wymogami ekologicznymi oraz uznanymi systemami ekoznakowania. Zjawiska te dotyczą głównie branży spożywczej i podejmowane są przez dużych producentów. Niektóre przedsiębiorstwa dążą do wykorzystania braku formalno-prawnej definicji produkcji zrównoważonej (i zrównoważonego produktu) i definiują je zgodnie z partykularnymi interesami. Stanowi to zagrożenie dla rynkowej wiarygodności produktów znakowanych jako ekologiczne i zaburzenia uczciwej konkurencji pod względem ekologicznych charakterystyk produktów. (abstrakt oryginalny)

There are tendencies visible on the market to label non-sustainable products as sustainable - just for marketing reasons, omitting the formal system of certification of production consistent with ecological standards (eco-labeling). It mainly concerns major food companies. They use the absence of formal - legal definitions of sustainable product and sustainable production and make up their own definitions, that comply with their particular interest. It proves to be a great threat for market credibility of products labeled as sustainable (eco-labeled) and disorders fair competition within the field of ecological products performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W. 2012 Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", R 10, nr 3, cz. 2.
 2. Borys T. 2011 Wyzwania dla współczesnej ekonomii [w:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyd. WSE w  Białymstoku, Białystok.
 3. Czubała A. 2011 Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 4. Górny M. 2002 Ekorozwój wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
 5. Kiełczewski D. 2008 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok.
 6. Kiełczewski D. 2011 Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6 (54).
 7. Malik K. 2004 Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
 8. Niedek M. 2000, Rolnictwo ekologiczne jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, promotor M. Sikorski, praca dyplomowa niepublikowana, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów.
 9. Niedek M. 2006 Trzy antynomie społecznej odpowiedzialności biznesu, "Problemy Ekologii", Rok X-Nr 1(55), Z. J. Gurgul (red.), GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, styczeń-luty 2006.
 10. Niedek M. 2006 Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji [w:] Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 11. Niedek M. 2009, Rozprawa doktorska Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i  _produkcji, promotor D. Kiełczewski, praca niepublikowana, UwB, Białystok.
 12. Rok B., 2004 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2010 r. Nr 256, poz. 1722).
 15. Schweisfurth K. L., Gottwald F. T., Dierkes M., Buhr R. 2002, Drogi do systemu zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności: model przyszłościowych metod wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży produktów spożywczych, tłum. Metera D., Niedek M., Fundacja Schweisfurtha.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).
 17. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849).
 18. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 nr  116 poz. 975).
 19. Walaszczyk A., Walczak N. 2014, Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną, Zarządzanie Przedsiębiorstwem t.1, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 20. WBCSD 2000, Eco-efficiency. Creating more value with less impact, World Business Council for Sustainable Development.
 21. Wiąckowski S. K. 2009, Genetycznie modyfikowane organizmy. Zagrożenia dla zdrowia, rolnictwa i  środowiska, Kielce.
 22. Zuzek D. K. 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 21, nr. 2.
 23. Zrównoważone rolnictwo - prezentacja konferencyjna 2013, Wańkowicz J., Farm Frites. Materiały z konferencji "Zrównoważona przyszłość branży spożywczej" 15.10.2013, organizatorzy: Det Norske Veritas
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu