BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych jako czynnika kreującego popyt na innowacje w opinii zamawiających
The Use Ofelectronic Tools in Public Procurement as a Driver it Creates a Demand for Innovation in the Opinion of Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 11-19, rys.,tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zamówienia publiczne
Innovations, Public procurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca kładzie coraz większą wagę na wykorzystanie narzędzi elektronicznych, upatrując w nich ważnego instrumentu pozwalającego na kreowanie popytu na innowacje oraz pozwalającego uzyskanie znacznych oszczędności finansowych w przeprowadzonych przez zamawiających przetargach. W artykule na tle wyników badań własnych przeprowadzonych w jednostkach udzielających zamówień publicznych przeanalizowano stopień wykorzystania tych narzędzi w aspekcie kreowania popytu na innowacje i zmniejszania kosztów postępowań przetargowych.

The Public Procurement Law the legislator puts increasing importance on the use of electronic tools, seeing in them an important instrument to create demand for innovation and capable of producing significant financial savings in auctions conducted by the authorities. In an article on the background of the results of research carried out in their own units awarding public contracts an analysis of the use of these tools in terms of creating demand for innovation and reduce the cost of tendering procedures. Keywords: electronic tools, public procurement, innovation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec A. (2010), Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, Szczecin.
  2. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2011.
  3. Urząd Zamówień Publicznych (2012), Sprawozdanie Prezesa Urzedu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 r,., Warszawa.
  4. www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288;sprawozdania_roczne_uzp_z_funkcjonowania_sys temu_zamowien_publicznych.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu