BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Protasowicki Tomasz (Asseco Poland SA)
Tytuł
Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego RP
Selected Aspects of Applying The Enterprise Architecture Concept to The Transformation of National Security System of Republic of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 151-163, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Interes narodowy, e-administracja, Architektura korporacyjna
National interest, e-government, Enterprise architecture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Asseco Poland SA
Abstrakt
zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli jest jednym z nadrzędnych interesów narodowych RP. Obecna organizacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SBN RP)jest niedostatecznie uregulowana w przepisach prawnych oraz rozproszona i zawierająca elementy redundante , co czyni go skomplikowanym i nieefektywnym. Konieczne są zmiany w uregulowaniach prawnych oraz opracowanie metodyki transformacji tego systemu.Jako jej podstawa została zaproponowana koncepcja architektury korporacyjnej , której aspekty istotne z punktu widzenia procesu transformacji SBN RP zostały przedstawione w ramach niniejszej publikacji. (abstrakt autora)

Ensuring the security of the state and its citizens is one of the overriding national interests of the Republic of Poland. The present organization of the national security system of the Republic of Poland (SBN RP) is poorly regulated in the legislation. This system is also dispersed and full of redundant elements. It makes this system complicated and inefficient. Changes in the legislation and the development of the methodology of transformation of the system are currently the most urgent need. This paper presents the concept of applying the Enterprise Architecture approach to perform transformation of polish national security system. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BBN (2013),Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego , Warszawa.
  2. Bernard S. (2004), An introduction to enterprise architecture, AuthorHouse.
  3. Kitler W. i in. (2013),Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP, raport z realizacji podzadania badawczego nr 1.2.1.2.projektu O  ROB/0076/03/001 pt."System Bezpieczeństwa Narodowego RP" w zakresie obronności i bezpieczeństwa finansowanego ze środków NCBiR,Warszawa.
  4. Protasowicki T. i in. (2013),organizacja wspomagania teleinformatycznego kierowania bezpieczeństwem narodowym RP , raport z realizacji podzadania badawczego nr 1.3. projektu nr O ROB/0076/03/001 pt."System Bezpieczeństwa Narodowego RP " w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowego ze środków NCBiR, Warszawa.
  5. Sobczak A. (2013), Architektura korporacyjna.Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne , Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem,Łódź.
  6. The Open Group (2011), TOGAF® 9 Translation Glossary: English - Polish, The Open Group, Berkshire.
  7. Zięba R., Zając J.(2010), Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski , Ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju.Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu