BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Monkiewicz Marek (Uniwersytet Warszawski; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), Sordyl Grażyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), Bamber Bogusław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Tytuł
Alternatywne metody wykorzystania funduszu pomocowego zarządzanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG
Alternative Methods of Use of the Assistance fund Managed by the Insurance Guarantee Fund (IGF)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 342, s. 150-163, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Fundusz ubezpieczeniowy, Instytucje ubezpieczeniowe, Ryzyko, Pożyczki
Insolvency, Insurance fund, Insurance institute, Risk, Loans
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zasad realizacji funkcji pomocowej w Polsce i - na podstawie analizy rozwiązań w wybranych krajach - sformułowanie koncepcji alternatywnych metod wykorzystania funduszu pomocowego UFG. Dotychczasowa stabilność polskiego sektora ubezpieczeń jest jednym z powodów braku wykorzystania funduszu pomocowego. Równie istotnym czynnikiem "uśpienia" funduszu pomocowego UFG są także mało elastyczne rozwiązania prawne obowiązujące w tym zakresie w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to explain the rules of the assistance function on the insurance market in Poland and provide an analysis of applied solutions in regard to selected countries. Stability of the Polish insurance sector is one of the key reasons of the lack of the assistance fund's use. Another equally important factor to the current situation is that the IGF assistance fund has "fallen asleep" and that there are rigid legal solutions in this scope. Hence, a concept of alternative methods of use of the assistance fund has been formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza symulacyjna poziomu funduszu pomocowego UFG, Deloitte, Warszawa 15.04.2010, niepublikowane materiały wewnętrzne UFG.
  2. Insurance Guarantee Schemes in the UE. Comparative Analyses of Existing Schemes, Analysis of Problems and Evaluation of Options, Final Report Prepared for European Commission DG International Market and Services, OXERA, November 2007, http://ec.europa.eu/internal_market/ apital/ocs/oxera_report_en.pdf.
  3. Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń - wersja II, Departament Analiz Systemu Finansowego PUNU, Wydawnictwo 'EDYTOR' S.A. ISBN 83-88412-55-8http://www.knf.gov.pl/ Images/metodologia_tcm75-2546.pdf.
  4. Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, POLTEXT, Warszawa 2012.
  5. Polski rynek ubezpieczeń, Warszawa, GUS 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_ polski_rynek_ubezpieczeniowy_2011.pdf.
  6. Raporty Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polskiego rynku ubezpieczeń za lata 2004-2012, www.knf.gov.pl.
  7. Statut UFG, Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 18.10.2004 r. w sprawie ogłoszenia statutu UFG (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 144 oraz z 2007, nr 5, poz. 28 i nr 9, poz. 54 oraz z 2012, nr 12, poz. 31).
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 59, poz. 344 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu