BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Główne trendy na polskim rynku ubezpieczeń direct
Main Trends on the Polish Direct Insurance Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 81-91, rys.,tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Polityka państwowa
Health care protection, Health care benefits, State policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Model polskiego systemu ochrony zdrowia, który wyrósł na bazie systemu rosyjskiego (modelu Siemaszki), choć dzisiaj zmieniony i zmodyfikowany, nadal bazuje na koncepcji publicznej służby zdrowia finansowanej z podatków. Jego funkcjonowanie czyni państwo odpowiedzialnym za zdrowie obywateli i dostęp do szerokiego zakresu świadczeń publicznych. Przytoczone opracowanie jest próbą streszczenia faktycznych celów, jakie stoją przed państwem w polskim systemie ochrony zdrowia i konsekwencji jego działań. Dane przytoczone w opracowaniu pochodzą przede wszystkim z 2010 r.(abstrakt autora)

The model of the Polish health care system originates from a Russian model, and although modified and changed, is still based on a public health service and thus financed by taxes. That makes the state responsible for the health of the nation and the access to the public health service. The presented paper is an attempt to describe the real goals of the state in Poland and the consequences of such responsibility. Data used in the paper mostly derive from the year 2010.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, www.csioz.gov.pl.
 2. Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 4. Kozakiewicz J., Chodorski J. (2011), Perspektywy zawodowe lekarzy specjalistów na obszarze Izb Lekarskich: Śląskiej i Dolnośląskiej 􀀃- problemy demograficzne, 22 listopada 2011, www.izba-lekarska.org.pl
 5. 􀀋 Nieszporska S. (2009), Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych, w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, (red.) R. Lewandowski, R. Walkowiak, OLsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T.Kotarbińskiego, Olsztyn, s. 177-185.
 6. Niżnik J.(2004), W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia za 2010 r.􀀑, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa (czerwiec 2011).
 8. Strzelecka A. (2001), Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD z uwzględnieniem systemów opieki zdrowotnej tych krajów, "Pielęgniarstwo Polskie" nr 1, s. 91-101.
 9. Suchecka J. (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 10. Trwanie życia w 2012 r.(2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2008, Nr 115, poz. 728).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135).
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 􀀃(Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654).
 14. www.nfz.gov.pl (2013).
 15. Zarządzanie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, (Dz.Urz. Min. Zdr. 2012, poz. 67).
 16. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r. (2012), Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa. THE STATE POLICY AND THE HEALTH CARE SYSTEM IN POLAND Summary The model of the Polish health care system originates from a Russian model, and although modified and changed, is still based on a public health service and thus financed by taxes. That makes the state responsible for the health of the nation and the access to the public health service. The presented paper is an attempt to describe the real goals of the state in Poland and the consequences of such responsibility. Data used in the paper mostly derive from the year 2010. Keywords: a health ca.re system, a public service, a state policy Translated by
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu