BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrian Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Decyzje cenowe a wartość przedsiebiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 107-125, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Polityka cenowa, Strategia produktu, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Enterprise value, Pricing policy, Product strategy, Market value of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych warunkach rynkowych zdolności marketingowe, a nie produkcyjne, wyznaczają poziom przewagi konkurencyjnej i możliwości jego osiągnięcia. Podstawą osiągnięcia zakładanej wartości firmy staje się efektywność działań marketingowych określająca zdolność do uzyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się środowisku rynkowym. Celem publikacji jest próba wskazania związków zachodzących pomiędzy podejmowanymi w firmach decyzjami marketingowymi dotyczącymi cen a wartością przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w opinii polskich przedsiębiorców. (fragment tekstu)

The essence of marketing creation of enterprise value for shareholders may be defined as the awareness that the key to its creation is the development of end-client relations that are based on satisfaction f the clients' needs in a manner more efficient than proposed by competitors. The close interrelation between the price and shaping of the value for the client and the value of the company for the shareholders is one of the most crucial questions while considering the possibility of involving the marketing into the creation of the company's market value. These questions seem important as they revolve around the common sense discrepancy that occurs between the expectations concerning levels of prices expressed in the market by various stakeholders groups. The sense of considerations concerning the role of pricing decisions as a marketing-mix component used to create the company's market value is reinforced also by the views expressed by company managers who point at the determining nature of pricing policy in the development of the company's marketing strategy. The author attempts to prove the relations between the pricing-related marketing decisions made in firms and enterprise value both from a theoretical point of view and from the positions of persons managing Polish businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak A., Marketingowe strategie cen, "Acta Universitas Lodziensis" 1984.
 2. Black A., Wright P., Bachman J.E., Davis J., , W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, przeł. J. Juruś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Dodge R., Hanna N. Kształtowanie cen. Strategie i procedury, przeł. J. Pinda- kiewicz, PWE, Warszawa 1997.
 4. Doyle P. Marketing wartości, przeł. A. Janiszewski, A. Święch, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 5. Doyle P., Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2000.
 6. Duraj J., Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. Duraja, tom IV, Novum, Płock-Łódź 2003.
 7. Hadrian P. M. Rawski, Cel i metoda badań, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 8. Karasiewicz G., Marketingowa strategia cen, PWE, Warszawa 1997.
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, przeł. A. Styś, R. Kłeczek, J. Woźniczka, PWE, Warszawa 2002.
 10. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 11. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 13. Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
 14. Zadora H., Ekonomiczne i finansowe funkcje marketingu, [w:] Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu