BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie usługami e-learningowymi w świetle uregulowań normalizacyjnych
Management of E-Learning Services in View of Standardization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 41-50, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Normy ISO, Edukacja elektroniczna
e-learning, ISO International Standards, e-education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń projektów e-learningowych są błędy w zarządzaniu nimi. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie literatury i dokumentów normalizacyjnych (norm ISO i opracowań referencyjnych) poświęconych lub powiązanych z zarządzaniem usługami e-learningowych. W pierwszej części omówiono trzy aspekty akademickich usług e-learningowych oraz przykładowe projekty badawcze związane z opracowaniem standardów i narzędzi mających zastosowanie w zarządzaniu e-learningiem. Druga część artykułu zawiera analizę normy ISO 19796, w szczególności ramowego modelu RFDQ, wraz z przykładami procesów i podprocesów e-learningu. Kolejna część to syntetyczna prezentacja zawartości czterech tzw. uzgodnień warsztatowych stworzonych przez Komitet Techniczny ISO/IEC_JTC_1/S.C._36.(abstrakt autora)

Project management errors are among the main reasons of e-learning project failure. This article presents an analysis of literature and standardization documents (International Standards and reference papers) relevant to the management of e-learning services. The first part of the article describes three aspects of academic e-learning services, and exemplary research projects related to the development of standards and tools applicable to e-learning management. The second part contains an analysis of the ISO 19796, in particular the RFDQ framework, with examples of processes and subprocesses of e-learning. The last part contains the synthetic presentation of the contents of four CEN workshop agreements developed by the Technical Committee ISO/IEC_JTC_1/SC_36.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E-Quality Project (2014), http://www15.uta.fi/projects/e-quality/project.html.
 2. Harrison A. (2004), Shameful waste' on e-university,http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3791001.stm(dostęp 9.06.2004).
 3. Hills H., Overton L. (2010), Why do e-learning projects fail? 33 causes of failure (& what to do about them!), www.TowardsMaturity.org.
 4. Hollins B., Shinkins S. (2009), Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. PN-EN ISO/IEC 19796-3:2009 "Technologia informacyjna - Uczenie się, kształcenie i szkolenie - Zarządzanie, zapewnienie i miary jakości".
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 (Dz.U. 2007, Nr 188, poz. 1347).
 8. UK eUniversity (2003), UK eUniversity annual report 2002/03 - what more does it tell us?,http://www.obhe.ac.uk/documents/2003/Articles/UK_eUniversity_annual_rep ort_2002_03_what_more_does_it_tell_us_.
 9. UNIQUe - European University Quality in eLearning, http://unique.europace.org/ (2008).
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365).
 11. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
 12. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002, Nr 169, poz. 1386).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu