BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 149-169, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje ekonomiczne, Ekonomia społeczna, Organizacje non-profit
Economic institutions, Social economy, Non-profit organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie wybranych teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z ekonomią społeczną na przykładzie działalności wybranych jej instytucji i analiza na tym tle zasadności tej formy aktywności gospodarczej.(fragment tekstu)

The goal behind the article is to provide a brief presentation of selected theoretical and practical aspects related to the operation of the social economy sector, based on the examples of selected institutions and an analysis of that form of business activity against their background. The theoretical and descriptive part defines: • the place of social economy and its institutions in economy, • the place of social economy in the third sector, • the place of social economy in various socio-political systems, • the significance of social economy in the European Union. The empirical part uses the examples of selected institutions of social economy in the financial services sector (cooperative savings and loans funds, cooperative banks, mutual association companies) to draw conclusions concerning the justification of operation of this form of activity in contemporary world, and defines social benefits that institutions of social economy provide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kędziorek F. , Cieśla S., Spółdzielczość w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1985.
 2. Narski Z., Ekonomia społeczna - zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 41.
 3. Sangowski T., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Zeszyt 108, Poznań 2001.
 4. Schliiter R., Cooperatives, Mutuals, Associations and foundations are a driving force of development in Europe, [w:] Materiały konferencyjne - Ekonomia Społeczna, Kraków 2004.
 5. Sergeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późn. zmianami).
 7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późn. zmianami).
 8. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35 z 1989 r. poz. 195, z późn. zmianami).
 9. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 11/1996, poz. 62 z późn. zmianami).
 10. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55 z 1991 r. poz. 234, z późn. zmianami).
 11. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. poz. 235, z późn. zmianami).
 12. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o partiach politycznych (Dz. U. nr 98 z 1997 r., poz. 604 z późn. zmianami).
 13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych o BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1994, nr 80, poz. 369 z późn. zmianami).
 14. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (Dz. U. nr 1/1996, poz. 2 z późniejszymi zmianami).
 15. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 z 1999 r., poz. 1178).
 16. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 2000, nr 119, poz. 1252 z późn. zmianami).
 17. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124/2003, poz. 1151 z późn. zmianami).
 18. www.ekonomiaspoleczna.pl.
 19. www.funduszestrukturalne.pl.
 20. www.knuife.gov.pl.
 21. www.nbp.pl.
 22. www.skok.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu