BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie wiedzy konsumentów w kontekście rozwoju mediów społecznościowych
Use of Customers' Knowledge in The Context of Social Media Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 165-173, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Konsument, Wiedza
Social media, Consumer, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem peacy jest charakterystyka i analiza zmian , które nastąpiły w zarządzaniu widzą konsumencką na skutek rosnącego znaczenia relacji sieciowych oraz wirtualnych wspólnot , gdzie konsument jest postrzegany jako współtwórca wartości i źródło wiedzy. Omówiona została również idea mądrości tłumu oraz crowdsourcing będący jedną z form wykorzystania wiedzy konsumentów , którzy są w coraz większym stopniu angażowani w procesy kreowania produktu i usług prze przedsiębiorstwa wykorzystujące media społecznościowe do budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt autora)

The paper refers to the challenges in customers' knowledge management resulting from growing importance of network and virtual communities, where consumer is perceived as a value co-creator and knowledge source. The wisdom of crowd idea and corresponding paradigm of value co-creation are discussed in the context of crowdsourcing as source of customers' knowledge. Consumers become increasingly involved in the process of creating products and services. Enterprises are increasingly using the potential of social media to build competitive advantage. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chu K. (2009), A study of members' helping behaviors in online community, "Internet Research" Vol. 19, No. 3.
  2. Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", No. 53, Vol. 1.
  3. Surowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds. Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies and nations, Doubleday, New York.
  4. Tseng M., Kjellberg T., Lu S. (2003), Design in the New-Commerce Era, "Annals of the CIRO" No. 52, Vol. 2.
  5. www.bankpomyslow.bzwbk.pl (2014).
  6. www.consider.pl (2014).
  7. www.crowdsourcing.org.pl (2014).
  8. www.pi.gov.pl (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu