BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tax Instruments as an Element of Pro-Family Policy in France and in Poland
Instrumenty podatkowe jako element polityki rodzinnej we Francji i Polsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 224-234, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Dzietność ludności miejskiej, Dzietność ludności wiejskiej, Polityka rodzinna, Podatki
Fertility of urban population, Fertility of rural population, Family policy, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Francja
Poland, France
Abstrakt
W obliczu kryzysu demograficznego szczególnego znaczenia nabierają ulgi prorodzinne, najczęściej wbudowane do podatków dochodowych. Stanowią one ważny instrument łagodzenia fiskalizmu rodziny, w obliczu zwiększonych kosztów jej funkcjonowania w przypadku posiadania dzieci. Artykuł stanowi przegląd narzędzi podatkowych wykorzystywanych w podatkach dochodowych jako elementu polityki prorodzinnej we Francji i Polsce. We Francji odpowiednio skonstruowany system podatkowy jest jednym z istotnych czynników wzrostu dzietności. Polska zaś to kraj o bardzo niskim wskaźniku dzietności zaledwie 1,28 w 2013 r., co plasuje Polskę na 212 miejscu na 224 badane kraje na świecie. Zdaniem Autorki, obecnie funkcjonujące w Polsce regulacje podatkowe kierowane do rodziny nie stanowią istotnego jej wsparcia, dlatego też w zakończeniu zaproponowano pożądane kierunki zmian.(abstrakt oryginalny)

In the face of the demographic crisis, special attention is paid to tax preferences, the most frequently inbuilt into the income tax systems. They are an important instrument which enables to soften family's fiscal duties since a family suffers from high costs generated by children. The paper is a review of tools of tax policy in the framework of income taxes, as an element of pro-family policy in France and in Poland. France is an example of a country where relevantly designed tax system is one of substantial factors of fertility rate growth (the fertility rate exceeds 2). In turn, Poland is a country characterized by a very low fertility rate - acc. to CIA's data the fertility rate in Poland in 2013 equaled 1,28 which places Poland 212th (among 224 examined countries). In the author's opinion the tax regulations intended for families, which are already functioning, are not a significant support for them and therefore, in the conclusion section some desired directions of changes are suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze lokalnym - podstawy koncepcyjne, [in:] Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, ed. B. Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009, p. 19.
 2. Baranowska-Rataj A., Matysiak A., Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej, Working Papers ISiD nr 20, Warszawa 2012.
 3. Bosak A., Im więcej masz dzieci, tym mniejsze ulgi, http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/im- -wiecej-masz-dzieci-tym-mniejsze-ulgi (20.08.2013).
 4. Brewer M., Ratcliffe A, Smits S., Does Welfare Reform Affect Fertility?, "Journal of Population Economics", London 2010.
 5. Cazain S., Nicolas S., Evolution des publics cibles de la politique familiale, l'e-ssentiel, Publication electronique de la Cnaf nr 51, Paris 2012, p. 23.
 6. Cohen A., Dehejia R., Romanov D., Do Financial Incentives Affect Ferlility? NBER Working Papers 13700, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2007.
 7. Dragan A., Woronowicz Sz., Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Analysis and Documentation Office - Senate Office, Warszawa 2013, p. 3.
 8. Inspector General for Tax, www.impots.gouv.fr , (21.03.2014).
 9. International Assignment Services Taxation of International Assignees - France, PricewaterhousCoopers, Paris 2014, p. 14.
 10. Kowalczyk O., Kamiński S. (eds.), Wymiary polityki społecznej, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, p. 240.
 11. Miligan K., Subsidizing the Stork: NEw Evidence on Tax Incentives and Fertility, The Review of Economics and Statistic nr 87 (3), Cambridge 2005.
 12. Myck M., Kundera M., Oczkowska M., Finansowe wsparcie rodzin w Polsce: przykład modyfikacji w systemie podatkowym, Micro-stimulation report 02/13, Economic Analysis Center Foundation, CenEA, Szczecin 2013, p. 5-6.
 13. Rękas M., Taxation as an instrument of family policy: effects for women's employment [in:] Transformations in Business & Economics,ed. T. Bernat, vol. 10, no 2A (23A), Vilnus 2011, p. 304.
 14. Rosen A., An Equilibrium Search, Matching Model of Discrimination, Trade Union Institute for Economic Research, FIEF, Stockholm 1993.
 15. Rymsza S., Polityka społeczna wobec rodziny w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, [in:] Wybrane problemy pracy socjalnej, ed. A. Kwak,, ISNS, Publishing House of Warsaw University, Warszawa 1996, p. 149-150.
 16. Szukalski P., Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji, Warszawa 2010, www.kobieta. gov.pl
 17. Wyzwania demograficzne Europy, ICRA, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012
 18. Zwoliński A., Francuzi i Niemcy dostają na dzieci 12 razy więcej od Polaków, http://www.money. pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dostajemy;na;dzieci;12;razy;mniej;niz;francuzi;i;niemcy,6,0, 1314054.html (23.08.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu