BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany w strukturze pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Changes in the Structure of State Aid after Poland's Accession to the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 279-288, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Public aid, Subsidies granted to enteprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie oraz cechy pomocy publicznej: państwowy charakter środków, korzyść ekonomiczną, selektywność, zagrożenie dla konkurencji oraz wpływ na handel między państwami członkowskimi. Ponadto omówiono strukturę udzielanej pomocy publicznej w Polsce ze względu na sposób jej finansowania, przeznaczenie pomocy oraz jej beneficjentów. Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i ocena struktury udzielanej pomocy publicznej w latach 2003-2012. Zweryfikowano w nim hipotezę, według której przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało istotny wpływ na strukturę udzielanej pomocy publicznej. Do osiągnięcia powyższego celu zastosowano metodę opisową oraz przyczynową. Artykuł opracowany został na podstawie rocznych raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, przygotowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The article presents a definition and specific characteristics of the state aid: state resources, economic advantage, selectivity, the distortion of competition and the affect on trade between Member States. Moreover, the article presents the structure of the state aid in Poland taking into account the method of financing, types of state aid and its beneficiaries. The article includes a hypothesis that Poland's accession to the European Union had a significant impact on the structure of the state aid in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Choroszczak J., Mikulec M., 2009, Pomoc publiczna a rozwój firmy, Poltext, Warszawa.
 2. Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Juja T. (red.), 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Marquardt P., 2007, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa.
 5. Nykiel A., 2002, Pojęcie pomocy państwa w prawie Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń.
 6. Paradowski P., 2004, Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców, [w:] J. Bieliński, Z. Brodecki, K. Domachowska, J. Hirsz, M. Kucharski, I. Marcinkowska, M. Nesterowicz, P. Paradowski, P. Rosiak, A. Zielińska-Głębocka, I. Zużewicz, Konkurencja, LexisNexis, Warszawa.
 7. Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa.
 8. Spychała M., 2013, Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 9. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzUrz UE C 83 z 30.03.2010 r.
 10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2013, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku, Warszawa.
 11. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2012, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, Warszawa.
 12. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2011, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, Warszawa.
 13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, Warszawa.
 14. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2009, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, Warszawa.
 15. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2008, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Warszawa.
 16. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, Warszawa.
 17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Warszawa.
 18. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2005, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Warszawa.
 19. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2004, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku, Warszawa.
 20. Zalecenie 2003/361/WE z dn. 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, DzUrz UE L 124 z 20.05.2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu