BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych
Strategies for Working Capital Management in Famil Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 187-195, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Kapitał, Zarządzanie, Strategia zarządzania, Rodzina
Capital, Management, Management strategy, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto wybranych firm rodzinnych z województwa wielkopolskiego oraz ich porównanie do firm nierodzinnych działających w tych samych branżach. W artykule przyjęto hipotezę, że firmy rodzinne bardziej konserwatywnie zarządzają kapitałem obrotowym netto od firm nierodzinnych, co wynika między innymi z ich specyfiki. Na potrzeby badania wykorzystano wyniki finansowe z 74 podmiotów gospodarczych. Dane finansowe pochodzą zarówno od producentów (48 obserwacji), jak i podmiotów z sektora usługowego (26 obserwacji). Na podstawie przeprowadzonej analizy postawioną w artykule hipotezę można zweryfikować pozytywnie - firmy rodzinne bardziej konserwatywnie od firm nierodzinnych zarządzają swoim kapitałem obrotowym netto.(abstrakt autora)

The aim of the study is to identify the strategies for working capital management in family businesses from Wielkopolska region and its comparison to non-family firms which operate it the same sectors. The hypothesis says that family firms are more conservative than non-family companies in working capital management. In the study financial data from 74 companies were used, 59 family firms among them. There were data from manufacturing sectors (48) and service sectors (26). The analysis conducted in the study lets to verify positively the hypothesis, family firms are more conservative in working capital management than non-family ones(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, red. M. Hamrol, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 2. Czapiewski L., Kubiak J., Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego
 3. [ w:] Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. D. Krzemińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. Handler W., Methodological issues and considerations in studying family businesses, "Family Business Review" 1989, nr 2.
 5. Klein S.B., Family businesses in Germany. Significance and structure, "Family Business Review" 2000, nr 3.
 6. Martyniuk O., Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego - rozważania nad istotą i pomiarem
 7. [w:] Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 6, cz. 1, Łódź 2013.
 8. Shanker M., Astrachan J.H., Myth and realities: family businesses' contribution to the US economy. A framework for assessing family business statistics, "Family Business Review" 1996, nr 2
 9. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 10. Tokarski A., Tokarski M., Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa
 11. [w:] Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, red. B. Kłosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Więcek-Janka E., Kujawińska A., Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2010
 13. Winnicka-Popczyk A., Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse,Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu