BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tendencje rozwojowe e-biznesu
Trend in Development of E-Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 30-38, tab., rys., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Internet, Sieć teleinformatyczna
e-business, Internet, Teleinformation network
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechne wykorzystanie Internetu oraz rozwój technologii stały się przesłanką do zbudowania globalnej sieci teleinformatycznej, łączącej wszystkie kraje oraz pozwalającej na błyskawiczne przekazywanie każdej informacji. To "przyspieszanie świata" powoduje, że gospodarki krajów i przedsiębiorcy muszą być otwarci na nowe koncepcje, pomysły i niekonwencjonalne rozwiązania. Z perspektywy dzisiejszego widza (zwłaszcza tego młodego) wydaje się, że nie ma już powrotu z tej drogi, czyli z drogi prowadzenia tzw. elektronicznego biznesu (e-biznesu). Nawet te przedsiębiorstwa, które nie prowadzą sprzedaży czy zakupów za pośrednictwem Internetu, wykorzystują go do zwiększania swej efektywności poprzez integrowanie poszczególnych ogniw w łańcuchu kooperantów, dostawców, odbiorców, partnerów biznesowych i pracowników. (fragment tekstu)

The article Trends in development of e-business tries to explain the essence of the name and key concepts related to it. Being in compliance with the theme, it became reasonable to present the basic principles of e-business, its models, components, and development trends in the world. The article ends with observations on the advantages and some risks associated with the electronic economy (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch.L.: Biznes internetowy. Strategie i  modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Garrett G.A., Parrott G.A.: E-Business - Understanding Key Trends and Applaying Best Practices, "Contract Management", July 2005.
 3. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
 4. Norris M., West S.: E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i  Łączności, Warszawa 2001.
 5. Olędzki J.: Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 6. Pilch-Kowalczyk G.: Internetowe systemy zarządzania, Gliwice 2001.
 7. Rappa M.: Managing the Digital enterprises, 2001, http//commerce.ncsu.edu
 8. Timmers P.: Business Models for Electronic Markets, "Electronic Markets" 1998, vol. 8, no. 2.
 9. Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i  zastosowania CRM, Wyd. Placet, Warszawa 2003.
 10. Wieczorek T. (red.): Sieci komputerowe i technologie internetowe, t. 1, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003.
 11. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/E-biznes
 12. http://www.ecom.cmu.edu/whatsecom.shtml
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu