BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lehr Urszula (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
"Świętowanie niecodzienne" - tożsamościowy fenomen regionalnego dziedzictwa kulturowego (Przykład Podhala i Beskidu Śląskiego)
"Uncommon Celebration" - an Identity Phenomenon of Regional Cultural Heritage (an Example of Podhale and Beskid Śląski Regions)
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 49-58, bibliogr. 15 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Kultura, Tożsamość lokalna, Tożsamość, Grupy etniczne
Cultural heritage, Culture, Local identity, Identity, Ethnics group
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie tożsamości kulturowej grup lokalnych. Przedstawiono działania kulturowe, które odzwierciadlają specyfikę lokalną, zwyczaje oraz przejawy tradycyjnych "świętowań" z elementami wierzeniowymi. Opisano również poczucie przynależności i więzi ze środowiskiem kulturowym.

The ritualization of rural life present in contemporary reality that puts its signature on existential uncommonness favors pondering on the causality of practicing ceremonial celebrations in a form that corresponds to the tradition of olden days. Such ceremonies manifest the clash of the past and present time, with the latter modifying some sequences of the ceremony; nevertheless, the above-mentioned clash emphasizes the unchanging scenario of a cultural act with its preserved rituals, gestures, verbalized contents and - what may be seen in Podhale - folk dress. The cultivation of old contents and at times introduction of forgotten rituals is justified by tradition stimulated by a sense of identity (individual or collective) and to a lesser degree by institutionally steered tradition. It allows for placing the individual and the community in a mentally unchanged social-cultural space confirmed by ceremonies held (familial, annual). The presence of symbolic requisites, the behavior of the involved persons perceived by outside observers as a peculiar performance, are on the one hand a ceremonial implementation and a complement of a breakthrough event in the life of man, a religious act or a custom that is important for a given local group. On the other hand, however, their role is to: 1) maintain and strengthen the vanishing neighborly relations; 2) preserve the cultural continuity; 3) emphasize the regional individuality. The well-marked element of commercialization of regional identification as a signum temporis which is superimposed on the cultural and identity-associated dimension of 'uncommon celebrations' does not change the fact that such regional identification remains for a given community a basic and timeless evolving component of the cultural heritage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukraba-Rylska I., Kultura w Polsce lokalnej - w mikroskopie i przez lunetę, "Kultura Współczesna" 2004, nr 4 (42), s. 96-118.
 2. Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985.
 3. Dobrowolski K., Studia nad nazwami miejscowymi Karpat polskich, Posiedzenie zwyczajne z dnia 26 marca 1923 roku. Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, 1930, t. 28, nr 3, s. 6-7.
 4. Dobrowolski T., Tradycje wołoskie w kulturze artystycznej górali śląskich, "Zaranie Śląskie" 1931, R. 7, z. 2, s. 86-114.
 5. Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993.
 6. Grad J., Zabawa jako zjawisko kulturowe [w:] K. Zamiara (red.), Szkice o partycypacji kulturowej, Poznań 1997, s. 13-48.
 7. Kantor R., Dziedzictwo kulturowe - tradycja - modernizacja kultury z perspektywy regionalizmu, "Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe Ojczyzny" 2001, t. 3, s. 9-23.
 8. Kiereś M., Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko - czesko - słowackim. Opis etnograficzny, Cieszyn 2007.
 9. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 10. Kwaśniewicz K., Zwyczaje doroczne górali podhalańskich. Wczoraj i dziś, Nowy Sącz 1996.
 11. Lehr U., U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, "Biblioteka Etnografii Polskiej", t. 57 (red. tomu M. Drozd-Piasecka, J. Kowalska), Warszawa 2007.
 12. Czy katolik i ewangelik mogą być "braćmi"?, "Etnografia Polska" 2009, t. 53, z. 1-2, s. 47-60.
 13. Lehr U., Tylkowa D., Wiadomości o regionie [w:] D. Tylkowa (red.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, "Biblioteka Etnografii Polskiej" 2007, t. 55, s. 11-83.
 14. Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2001.
 15. Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu