BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Héda Veronika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, student)
Tytuł
Wybrane elementy systemu finansowania kultury na Węgrzech
Selected Elements of the Hungarian System of Financing Culture
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 105-116, bibliogr. 13 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Finansowanie kultury, System finansowania, Zarządzanie kulturą
Culture, Financing of culture, System of financing, Cultural management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
W artykule przedstawiono elementy regulowania sfery kultury przez państwo węgierskie. Uwagę skupiono na finansowaniu tej dziedziny, a przede wszystkim na rozdzielaniu dotacji budżetowych na działalność kulturalną. Przeanalizowano regulacje działalności organizacji sztuki teatralnej, tanecznej i muzycznej. Scharakteryzowano również dochody i strukturę tzw. Narodowego Funduszu Kultury.

As a former communist country, Hungary faces similar problems in culture management as the other countries of Central Europe, since they have become democratic countries at the same time. The issues of the role of state in shaping cultural life and of culture funding especially in times of crisis are being disputed, and the discussions do not lead to a consensus. The specificity of cultural management in Hungary, in addition to a number of typical problems of democracy, is closely linked with the history of the 20th century, the events which have permanently affected the national identity and culture of the country. Since the end of World War I, the matter of cultural nation causes many problems to Hungary, but also creates many possibilities thanks to the Hungarian national minority living in the neighboring countries and the officially recognized nationalities living in Hungary. The current government led by Prime Minister Viktor Orbán, being aware of these extra human and cultural resources, integrates them tightly to the Hungarian cultural system. However, culture seems to have a secondary position in the state structure, being represented only by a state secretariat within the enormous Ministry of Human Resources. For the purpose of giving some examples of the operations of cultural institutions , I describe the legal background of museum institutions, public libraries and general cultural education, which is basically organised into culture houses and centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa Nr XCIX z 2008 r. o wspieraniu i specjalnych regułach zajmowania organizacji performatywnych, ze zm. ważna od 02.01.2013. W j. węgierskim: 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól.
 2. Ustawa Nr XXIII z 1993 r. o Narodowym Funduszu Kultury, ze zm. ważna od 01.01.2013. W j. węgierskim: 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról.
 3. Ustawa Nr LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim, ze zm. ważna od 01.04.2013 do 31.10.2013. W j. węgierskim: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.
 4. Ustawa Nr CLVI z 2011 r. o modyfikacji niektórych ustaw podatkowych i innych ustaw z nimi związanych, ważna od 01.08.2013 do 31.12.2013. W j. węgierskim: 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról.
 5. Rozporządzenie ministra zasobów ludzkich Nr 5/2012. (VI. 15.) o ustaleniu kręgu kwalifikowanych organizacji perfomatywnych, oraz projekt rozporządzenia. W j. węgierskim: 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról.
 6. Rozporządzenie Rządu Nr 309/2012. (XI. 6.) o wyznaczeniu organu wykonującego zadań administracyjno-urzędowych i usług publicznych związanych z działalnością organizacji performatywnych. W j. węgierskim: 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet kijelöléséről.
 7. Statut Dyrekcji Narodowego Funduszu Kultury, ważny od 30.06.2011. W j. węgierskim: A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata.
 8. Reguły podatku kulturowego w roku 2013, Zeszyt Informacyjny Nr 51, Narodowy Urząd Finansowy i Celny. W j. węgierskim: A kulturális adó szabályai 2013, 51. füzet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
 9. Statut Zarządu Narodowego Funduszu Kultury. W j. węgierskim: A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata.
 10. Narodowy Fundusz Kultury, http://www.nka.hu [odczyt: 02.05.2013].
 11. Teatr Operetkowy w Budapeszcie, http://www.operettszinhaz.hu/operett.php [odczyt: 02.05.2013].
 12. Zespół Honvéd, http://www.honvedart.hu/ [odczyt: 05.05.2013].
 13. Chór Męski im. św. Efrema, http://szentefrem.hu/ [odczyt: 02.05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu