BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?
Entrepreneurs 55+, does the Age Matter?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 196-206, tab.,rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Mikroprzedsiębiorstwo
Entrepreneur, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z naukowego punktu widzenia, omówione zagadnienia to jedynie muśnięcie tematu, jakim jest dojrzała przedsiębiorczość. Potencjalnych obszarów badawczych jest dużo więcej, a niniejszy artykuł zachęci być może innych badaczy do zajęcia się tym tematem. Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w większości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczynają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnianych, jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych przedsiębiorstw, tworzonych przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele działających firm pozostają wciąż aktywni zawodowo. W obu przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem niesłychanie istotnym dla społeczeństw, które czeka problem starzenia się. Pojawia się więc chęć tworzenia polityki wspierającej przedsiębiorczość dojrzałą, co bez dogłębnego zbadania jej istoty może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W artykule opisano jedynie kilka aspektów przedsiębiorczości dojrzałej. Jednym z najistotniejszych spostrzeżeń jest to, że starszym przedsiębiorcom brakuje chęci do rozwoju swoich firm. To i inne cechy charakterystyczne przedsiębiorczości dojrzałej, powoduje, że polityka wspierania powinna być dopasowana do rzeczywistych potrzeb tych przedsiębiorców, a nie do potrzeb polityków i ekonomistów.(abstrakt autora)

Importance of entrepreneurship of 55+ is growing, once because of the demographic changes, and the process of ageing populations in most countries. The second reason is because older people started to believe that they can fully participate in the market, whether on the employee or employer site. Therefore the number of new firms created by older people increases, and the older owners of mature firm stay active in their businesses. Both situations are very important for the societies, when the process of ageing is dangerous for economies. However, if any policy, supporting this group of entrepreneurs has to be implemented, first an in-depth researches should be done. The paper, shows only some aspects of older entrepreneurs. One of the most important finding is that older entrepreneurs are not intending to growth their businesses. This, and probably other characteristic features of older entrepreneur increase the need to cut the supporting policy, according the real needs of them.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berold K., Green v. Grey, "Finweek 24", www.fin24.com, 4.18.2013 (28.10.2013).
 2. Jenkin M., Rise of the grey entrepreneur: meet the over-50s starting their own businesses, "Guardian Professional", Friday 2 August 2013.
 3. Kauffman Index of Entrepreneurial Activity Interactive 2012, Kauffman Foundation, Kansas City 2013.
 4. Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem, PARP, Warszawa 2010.
 5. Singh G., DeNoble A., Early Retirees As the next Generation of Entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 27 (3) Spring 2003.
 6. Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 7. Wasilczuk J.E., Zięba K., Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikro firmy w wybranych gminach woj. pomorskiego, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce,Teoria i Praktyka" 2012, nr 2.
 8. Weber P., Schaper M., Are mature (Grey) entrepreneurs more successful than their younger counterparts?, "A Study of Australian Tourism Hosted Accommodation Owners" 2007
 9. Węcławska D., Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych BAEL i BKL
 10. [ w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, red. A. Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2012.
 11. Xavier S., Kelley D., Kew J., Herrington M., Vorderwülbecke A.. Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report, GEM, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu