BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
The Problems of Family Business Development over Twenty Years after Economic Transformation in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 207-217, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rodzina
Entrepreneurship, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono aktualnym problemom przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce ponad dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej. Zaprezentowano naturę, specyfikę i znaczenie biznesu rodzinnego. Następnie opisano główne zmiany, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu firm rodzinnych, jak również sukcesy odnotowane na polu wspierania tego typu podmiotów. Rozważania uzupełniono identyfikacją dalszych problemów i wyzwań ważnych dla przyszłości biznesu rodzinnego.(abstrakt autora)

The paper has been devoted to the present problems of family entrepreneurship in Poland after over twenty years of the socio-economic reforms. The nature, specificity and significance of family businesses have been presented there. Afterwards the author describes the major changes which appear in family business functioning as well as points out to the successful achievements in the field of supporting this business formula. The considerations are completed by the identification of further problems and challenges important for the family business in the future.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Family firm and the community culture, "Family Business Review" 1988, nr 1.
 2. Danco L.A., Inside the family business: a guide for the family business owner and his family,The University Press, Cleveland 1980.
 3. Donckels R., Frohlich E., Are family businesses really different?, "Family Business Review"1991, nr 4.
 4. Dunn B., Success themes in Scottish family enterprises: philosophies and practices through the generations, "Family Business Review" 1995, nr 7.
 5. Frishkoff P.A., Understanding family business: what is a family business?, Oregon State University 1995
 6. Gallo M.A., Global perspectives on family businesses, Loyola University, Family Business Center, Chicago 1994.
 7. Jaffe D.T., Working with ones you love: conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Conari, Berkeley 1990.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 9. Oficjalna strona internetowa Inicjatywy Firm Rodzinnych, www.firmyrodzinne.pl.
 10. "Overview of family business relevant issues", Country Fiche Poland (2008) - raport ekspertów Komisji Europejskiej w ramach projektu koordynowanego przez KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research na zlecenie Komisji Europejskiej, Enterprise and Industry Directorate General, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusine s_country_fiche_poland_en.pdf-.
 11. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 1998.
 12. Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 13. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 14. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 15. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu