BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hankiewicz Krzysztof (Politechnika Poznańska), Prussak Waldemar (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Jakość użytkowa internetowego serwisu biznesowego- studium przypadku
Quality in Use of Business Website - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 39-47, tab., rys., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Serwis internetowy, Jakość, Komunikowanie
Website, Quality, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Serwisy internetowe są ważnym środkiem komunikacji w biznesie. Niektóre służą jedynie do ogólnej prezentacji organizacji i jej produktów, inne - wykorzystujące strony dialogowe - umożliwiają kontakt z klientami i prowadzenie transakcji handlowych, a także ułatwiają dostęp do różnych zasobów, np. dokumentacji, materiałów szkoleniowych itp. Ważnym aspektem serwisów e-biznesowych jest jakość użytkowa (quality in use). Odzwierciedla ona spełnienie wymagań użytkowników w odniesieniu do skuteczności, efektywności, bezpieczeństwa i zadowolenia w określonym kontekście użycia. Jakość użytkowa charakteryzuje serwis podczas realnego użytkowania w rzeczywistym środowisku pracy. (fragment tekstu)

The paper described application of hierarchical model of e-business website characteristic for quality in use expert's evaluation. Following versions of websites had been tested for five years (from 2006 to 2011). In this particular case results of researches show that changes concentrate on increasing attractiveness of the web pages. It is not always connected with quality in use improvement of website. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hankiewicz K., Prussak W.: Quality in Use Evaluation of Business Websites, [w:] L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.): Ergonomics in Contemporary Enterprise, IEA Press, Madison 2007, s. 84-91.
 2. Hankiewicz K., Prussak W.: Usability Estimation of Quality Management System Software, w: G. Salvendy (red.): HCI International. 11th International Conference on Human-Computer Interaction, vol. 4: Theories, Models and Processes in HCI, MIRA Digital Publ. 2005.
 3. Hollingsed T., Novick D.G.: Usability Inspection Methods after 15 Years of Research and Practice, w: Proceeding SIGDOC '07. Proceedings of the 25th annual ACM international conference on Design of communication, ACM Press, New York 2007, s. 249-255.
 4. ISO/IEC 9126-1: Software Engineering. Product Quality, Part 1, Quality model, 2001.
 5. ISO/IEC 9126-4: Software Engineering. Product Quality, Part 4, Quality in use metrics, 2004.
 6. ISO 9241-10: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), Part 10, Dialogue principles, 1996.
 7. ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), Part 11, Guidance on usability, 1998.
 8. Lawrence D., Tavakol S.: Balanced Website Design, Springer-Verlag, London 2007.
 9. Nielsen J.: Designing Web Usability. The Practice of Simplicity, Indianapolis, New Riders Publishing 2000.
 10. PN-EN ISO 9000: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 2006.
 11. Proctor R.W., Vu K.-P.L.: Handbook of Human Factors in Web Design, Lawrence Erlbaum Assoc., Mahwah 2005.
 12. Prussak W.: Ergonomiczne zasady projektowania oprogramowania komputerowego, [w:] E. Nowak, E. Kalka, I. Palczewska (red.): Projektowanie ergonomiczne w dobie technik cyfrowych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Prace i Materiały IWP nr 21, Warszawa 2008, s. 56-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu