BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mutwil Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybrane aspekty problematyki związanej ze świadczeniem e-usług
Selected Aspects of the Issues Relating to the Provision of E-Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 67-74, rys., tab., bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Usługi, Urządzenia przenośne (PDA), Internet
Services, Mobile devices, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
E-usługi są pojęciem funkcjonującym w praktyce gospodarczej już od kilku lat, mimo to wśród specjalistów nie ma zgodności co do jednej definicji e-usługi. W Polsce definicję elektronicznej usługi podano w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 roku1, według którego przez e- usługę należy rozumieć usługę świadczona w sposób zautomatyzowany przy użyciu technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne "żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji". Świadczone są za pośrednictwem takich kanałów, jak np.: Internet, urządzenia mobilne czy telewizja cyfrowa i satelitarna . (fragment tekstu)

The article is an attempt to describe the general characteristics of issues concerning demand and supply in providing e-services and conditions existing on both sides. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w  Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, UKE, Warszawa, czerwiec 2010.
 2. Komorowski S., Koralewski M., Kośmider A., Kraska M., Langer J., Nowaczyk K., Pucher J.: Rozwój sektora e-usług na świecie, PARP, Warszawa 2010, s. 112-114.
 3. Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., Flis R.: Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usług. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2009, s. 17.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, DzU 2009, nr 21, poz. 115.
 5. Rozwój e-usług w Polsce, "Media Planet" 2010, nr 1, dodatek do "Gazety Prawnej", s. G7.
 6. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r. - Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl/
 7. http://www.bankier.pl
 8. http://www.egospodarka.pl
 9. http://www.internetstats.pl/
 10. http://www.logistyka.net.pl
 11. http://www.stat.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu