BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Czynniki hamujące rozwój e-usług w Polsce
Restraint Factors of E-Services Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 75-82, tab.,rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, e-usługi, Kulturowe uwarunkowania
e-business, e-services, Cultural determinants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
E-usługi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej rozwijają się bardzo dynamicznie. Nie jest to jednak rozwój jednorodny: pewne usługi rozwijają się szybciej w jednych krajach, a pewne trafiają na podatny grunt w innych częściach globu. Duży wpływ na to zróżnicowanie mają uwarunkowania wewnątrzkrajowe, a także (zgodnie z nomenklaturą Nowej Ekonomii Instytucjonalnej) instytucje, takie jak: prowadzona przez rząd polityka, klimat inwestycyjny oraz uwarunkowania kulturowe rzutujące na upodobania społeczeństwa. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji instytucji, koncentrując się w szczególności na tych, które mają największe znaczenie w Polsce. Wskazano czynniki stanowiące zagrożenie dla e-usług w Polsce, zwracając tym samym uwagę na najbardziej newralgiczne punkty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kraju. Niniejszy artykuł staje się w ten sposób przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat konieczności podejmowania konkretnych inicjatyw przez instytucje państwowe zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. (fragment tekstu)

The paper presents the development of main e-services in Poland. It shows the key factors restraining this development and concludes some crucial steps that should be taken by public policy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010, European Commission, Brussels, 21st November 2010.
  2. NETB@NK. Raport: bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, Związek Banków Polskich 2010.
  3. NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC 2010, w: E-commerce 2010, Internet Standard, wrzesień 2010.
  4. Raport z prac międzyresortowego zespołu ds. realizacji programu "Polska cyfrowa", Warszawa, marzec 2009.
  5. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, Warszawa 2010.
  6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eur ostat/home
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu