BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołda-Sobczak Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Opłaty reprograficzne w polskim prawie autorskim jako forma zarządzania kulturą
Reprographic Fees in the Polish Copyright Law as the Form of Managing Culture
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 131-149, bibliogr. 23 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Regulacje prawne, Podatki i opłaty
Copyright law, Legal regulations, Taxes and fees
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono miejsce tzw. dozwolonego użytku osobistego (prywatnego) w prawie autorskim oraz wiążące się z tym problemy. Przedstawiono instytucję opłat reprograficznych w prawie UE. Ściągane przez organizacje zbiorowego zarządzania opłaty są według autora jednym z elementów zarządzania kulturą.

The development of new information technologies results in the infringement on the author's economic rights as a consequence of permitted personal use by means of reprographic equipment, audio recording equipment, tape recorders and video recorders. The fees imposed on the producers and importers of the reprographic equipment have become an attempt to counteract this phenomenon both in the European Union law and in the Polish Copyright Law. Under the Polish Copyright Law, the organizations for collective management of copyright or related rights, to whom the minister responsible for the matters of culture and protection of national heritage grants permission for carrying on activities in a given field of exploitation, acting under the provisions of the law on associations are obligated to collect reprographic fees and distribute such fees further to the entities authorized to receive them. The literature argues about the character of these fees. The article draws attention to the danger connected with the functioning of e-learning and highlights the changes in the legal solutions, relating these solutions to the content of the European Union law and the case-law of the Constitutional Tribunal.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, wyd. 3., Warszawa 2013, s. 525--526.
 2. Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa autorskiego, t. 13, wyd. 3, s. 728.
 3. Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 5. wyd., Warszawa 2011, s. 239.
 4. Barta J., Markiewicz R., Nieporozumienie wokół reprografii, "Rzeczpospolita" 2002, nr 11, s. 15.
 5. Barta J., Markiewicz R., Dla tych, którzy żyją z cudzych tekstów, "Rzeczpospolita" 1996, nr 11, s. 20.
 6. Barta J., Markiewicz R., Dozwolony użytek: antologie i wypisy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, nr 2, s. 5-21.
 7. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998, s. 128-129.
 8. Barta J., Markiewicz J., Nieporozumienia wokół reprografii, "Rzeczpospolita" 2002, nr 11, s. 15.
 9. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. 1, Warszawa 1995, s. 163.
 10. Błeszyński J., Podział opłat od producentów i importerów urządzeń kopiujących, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 12, s. 2.
 11. Błeszyński J., Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 99/09 przedstawiającego Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne uzupełnione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 15 kwietnia 2009 r., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2009, nr 7, s. 14-32.
 12. Błeszyńska-Wysocka J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 22/08, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2010, nr 3, s. 30-36.
 13. Błeszyńska-Wysocka J., Pojęcie importera w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2013, nr 9, s. 1-16.
 14. Błeszyńska-Przybylska M., Zbiorowe zarządzanie w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2013, nr 6, s. 1-16.
 15. Czajkowska-Dąbrowska M., Opłaty reprograficzne - osobliwości konstrukcji, dylematy praktyki [w:] K. Ślebzak (red.), "Studia i analizy Sądu Najwyższego", t. VI, Warszawa 2012, s. 153--154.
 16. Kępiński M., Kleban B., Działalność organizacji zbiorowego zarządzania w świetle prawa konkurencji [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie. System prawa..., s. 760-767.
 17. Kolczyński J., Co wolno, czego nie wolno?, "Rzeczpospolita" 2002, nr 11, s. 18.
 18. Lewandowski K. (red.), Prawo autorskie a prawo konkurencji, Poznań 2009, s. 29 i n.
 19. Marcinkowska J., Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ" 2004, nr 87, s. 229.
 20. Nowak-Gruca A., Prawo do wynagrodzenia. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013, s. 177.
 21. Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2006, s. 72.
 22. Riesenhuber K., Wahrnemungsrecht in Polen. Deutschland und Europe, Berlin 2006, s. 120-121 oraz 128-129; tenże, Czy rzeczywiście organizacje zbiorowego zarządzania są przedsiębiorcami?, "Rzeczpospolita" 2008, nr 10, s. 10.
 23. Siewicz K., Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bibliotek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 4, s. 54-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu