BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Modele biznesowe w internecie - aspekt teoretyczny
Business Model on the Internet - the Theoretical Aspect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 97-103, tab., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Internet, Modele biznesowe
Internet, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 1994 roku P. Drucker pisał, że: każda organizacja, biznesowa i pozabiznesowa, posiada swoją teorię dotyczącą biznesu. W ostatnich latach w literaturze przedmiotu zauważyć można wzrost zainteresowania analizą sposobu, w jaki firmy kreują wartość i generują zyski. Pojawiają się więc próby definiowania modeli biznesu, jakimi posługują się przedsiębiorstwa, by móc skutecznie konkurować w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. (fragment tekstu)

In the recent years an increasing interest in business models analysis can be observed. The aim of the article is to provide a profound understanding of what the business model is and to present changes in business model analysis. The author also tries to indicate characteristics of the e-business models and to systematize business models used on the Internet. Presented conclusion are based on literature analysis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci C.: Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 2. Business, "Long Range Planning" 2003, no. 36(6).
 3. Chung W.W.C., Yam A.Y.K., Chan M.F.S.: Networked Enterprise: A New Business Model for Global Sourcing, "International Journal of Production Economics" 2004, no. 87(3).
 4. Eden C., Ackermann F.: Mapping Distinctive Competencies: a Systemic Approach, "Journal of the Operational Research Society" 2000, no. 51.
 5. Fiet J.O., Patel P.C.: Forgiving Business Models for New Ventures, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2008, no. 32(4).
 6. Hamel G.: Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 7. Magretta J.: Tajniki modelu biznesowego, "Harvard Business Review - Polska", marzec 2003.
 8. Magretta J.: Why Business Models Matter, "Harvard Business Review" 2002, no. 80(5).
 9. Osterwalder A., Pigneur Y.: An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business 2002, http://129.3.20.41/eps/io/papers/0202/0202004.pdf (28.02.2011).
 10. approach, Unpublished Thesis from l'École des Hautes Études Commerciales, Université de Lausanne, 2004, http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/ Osterwalder_ PhD_BM_Ontology.pdf (28.02.2011).
 11. Rappa M.: Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/ models.html (24.02.2011)
 12. Rappa M.: Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html.
 13. Tikkanen H. Lamberg J.A., Parvinen P., Kallunki J.P.: Managerial Cognition Action and the Business Model of the Firm, "Management Decisions" 2005, vol. 43, no. 6.
 14. Timmers P.: Business Models for Electronic Markets, "Electronic Markets" 1998, no. 8 (2).
 15. Transaction.net, "Business models", http://www.transaction.net/biz/models/models. html (28.02.2011).
 16. Tucker R.: Strategy Innovation takes Imagination, "Journal of Business Strategy" 2001, vol. 22, no. 3.
 17. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 18. Wirtz B.W., Lihotzky N.: Customer Retention Management in the B2C Electronic Business, "Long Range Planning" 2003, no. 36(6).
 19. Wirtz B.W., Schilke O., Ullrich S.: Strategic Development of Business Models Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet, "Long Range Planning", 43, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu