BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Porębska-Miąc Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ziemba Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Możliwości wykorzystania systemów business intelligence w bankowości
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 221-230, rys. ,bibliogr. ,poz.13
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Systemy Business Intelligence, Bankowość
Banking sector, Business Intelligence systems, Banking
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przesłanki i cele rozwoju systemów Business Intelligence Skuteczne zarządzanie współczesną organizacją i podejmowanie efektywnych decyzji biznesowych są uzależnione od właściwej analizy zdarzeń zachodzących w organizacji i jej otoczeniu. Krytycznym elementem zarządzania jest również szybkość analizy zgromadzonych danych i podejmowania na jej podstawie decyzji. Barierą w sprawnym i właściwym podejmowaniu decyzji staje się niezliczona ilość danych pochodzących z różnorodnych źródeł, np. systemów informatycznych, prasy, statystyk, notatek służbowych, Internetu, korporacyjnych baz danych, a także od klientów, dostawców i kooperantów biznesowych. Dotarcie do odpowiednich danych, ich analiza, selekcja i dobór tych, które są krytyczne dla procesu podejmowania decyzji decydują o skuteczności zarządzania. Nie bez znaczenia są tutaj kompetencje menedżerów, których zadaniem jest wydobycie wiedzy z danych, skonfrontowanie tej wiedzy z własnymi doświadczeniami, umiejętnościami i własną wiedzą oraz podjęcie na tej podstawie optymalnych w danych warunkach decyzji. Obecnie w dobie coraz silniejszej konkurencji, rosnących wymagań klientów i szybkiej dynamiki zmian problemy te urastają do rangi krytycznych dla funkcjonowania organizacji. Dotyczą one nie tylko menedżerów, ale również pracowników operacyjnych, którzy w spłaszczonej strukturze zarządzania podejmują codziennie wiele decyzji kluczowych, a o powodzeniu lub porażce organizacji decyduje suma działań wszystkich pracowników. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza danych dla sektora finansowego, http://www.statconsulting.cora.pl/ supp_fin_pl.html (lipiec 2005)
 2. Budowa CRManalitycznego. White Paper, Infovide 2001
 3. Gray P.: Business Intelligence: A New Name or the Future of DSS. In: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Ed. by H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. University of Economics, Katowice 2003
 4. Konowrocka D.: Triumf zdrowego rozsądku nad technologią. Computer-World Raport. Informatyka w sektorze finansowym, marzec 2002
 5. Kubiak B.F.: Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu procesów biznesowych. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Red. B.F. Kubiak. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003
 6. Liautaud, B., Hammond, M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York 2002
 7. Nycz M,. Smok B.: Pozyskiwanie wiedzy dla systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław 2004
 8. Olszak C.M., Ziemba E.: Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 1(111)
 9. Olszak C.M., Ziemba E.: Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems. In: Proceedings - PISTA 2004 International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications, Vol. 1: Informatics and Society, The International Institute of Informatics and Systemics. Ed. by J.V. Carrasquero, Orlando, Florida, 21-25 July 2004.
 10. Porębska-Miąc T.: E-marketing bankowy^ W: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Red. A. Gospodarowicz. AE, Wrocław 2001
 11. Porębska-Miąc T.: Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM. W: Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2005
 12. Zalech W.: Narzędzia Business Intelligence. "Gazeta IT" 2004, nr 2(21)
 13. Ziemba E.: Zastosowanie eksploracji danych do analizy i oceny serwisów internetowych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu