BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Preferencje podatkowe jako funkcja obciążeń podatkowych
Tax Expenditures as a Function of Burdens of Taxation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 359-367, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Podatki, Polityka fiskalna
Taxes, Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakres oraz rodzaj stosowanych preferencji podatkowych w ramach poszczególnych systemów fiskalnych zależy od wielu przesłanek. Za najważniejszą należy uznać realizowaną funkcję systemu podatkowego w danej gospodarce. Podatki, oprócz zasadniczej funkcji fiskalnej, mogą być wykorzystywane do realizacji celów pozafiskalnych w zakresie redystrybucji, stymulacji, w sferze socjalnej i innych. Fakt wykorzystywania podatków do takich celów sprzyja zwiększaniu liczby oraz zakresu stosowanych preferencji podatkowych. Za cel opracowania przyjęto ustalenie, czy zakres oraz wielkość stosowanych preferencji podatkowych uzależnione są od wielkości ciężarów fiskalnych funkcjonujących w danej gospodarce. Realizacji tak sformułowanego celu dokonano na podstawie polskiej praktyki w badanym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The scope and the kind of tax expenditures depend on many reasons. The most important come from the function carried out of the tax system in the economy. Taxes, apart from the fundamental fiscal function, can be used to achieve non fiscal goals in the redistribution, economy stimulation and other aims. Using taxes to achieve that kind of targets increases the number and the scope of tax expenditures. The main object of the paper is to determine if there is any correlation between the scope and the value of tax expenditures and the tax burden on the example of Poland. The analysis of statistical data showed that in a relatively short period of reporting tax expenditures in Poland the value of tax expenditures increased from almost 60 bln PLN in 2009 to almost 74 mld in 2012 and also in the relation to burden of taxation from 23,79% in 2009 to 25,77% in 2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratic V., 2006, Tax expenditures: a theoretical review, "Financial Theory and Practice" 30 (2).
 2. Burman L.E., 2003, Is the tax expenditure concept still relevant?, "National Tax Journal" 56, no. 3, Washington.
 3. Collier P., Luther R., 2003, The use of tax expenditures by the thatcher, "Financial Accountability \& Management" 19.
 4. Commonwealth of Australia, 2013, Tax Expenditures Statement 2012, Ottawa.
 5. Government of Canada, 1995, Tax Expenditures, Ottawa.
 6. IMF, 2013, Fiscal monitor October 2013 Taxing Times, DC, Washington.
 7. Institute of Research on the Economics of Taxation, 2001,The End of Tax Expenditures as We Know Them? Policy Bulletin no. 84.
 8. James S., Nobes Ch., 1987, The Economics of Taxation, Prentice Hall Europe.
 9. Leblanc P., Tax expenditures: An OECD-wide perspective, referat z konferencji ECFIN The use of tax expenditures in times of fiscal consolidation, 23.10.2013.
 10. Ministerstwo Finansów, 2010, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa.
 11. Ministerstwo Finansów, 2014, Preferencje podatkowe w Polsce nr 4, Warszawa.
 12. OECD, 2010, Tax Expenditures in OECD Countries, http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/ Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Tax.pdf (30.04.2013).
 13. Say J.B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Surrey S., McDaniel P.R., 1985, Tax Expenditures, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 15. Wilkinson M., 1992, Taxation, Macmillan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu