BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kubicka Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
E-commerce w Polsce i w Niemczech - analiza wybranych różnic
E-Commerce in Poland and Germany
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 161-168, bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny
Digital economy, e-business, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Od lat niemiecki e-commerce jest uważany za jeden z najlepszych w Europie lub nawet na świecie. Dotyczy to nie tylko liczby i odsetka osób kupujących za pośrednictwem Internetu, ale także funkcjonowania handlu elektronicznego w przestrzeni gospodarki niemieckiej, a zwłaszcza miejsca, jakie w niej zajmuje. Różnice pomiędzy tą sferą gospodarki w obydwu krajach widoczne są m.in. w przychodach, jakie osiągają sklepy internetowe. W 2008 roku w Polsce wartość handlu elektronicznego wyniosła 2,65 mld euro i była o 36,4% wyższa niż w roku poprzednim, a w Niemczech kwota ta sięgała w tym samym czasie poziomu 13,4 mld euro. W roku 2009 wartość zakupów dokonanych przez Polaków za pośrednictwem handlu elektronicznego wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 22% i wyniosła według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego 13,43 mld zł. Pomimo że polski e-commerce rozwija się bardzo szybko, ma jednak do pokonania wiele trudności i barier. (fragment tekstu)

The article analyzes some differences in the functioning of e-commerce in Poland and in Germany. It focuses on the analysis of differences in cross-border trade and on explaining the fundamental cultural differences affecting the behavior of e-commerce participants in both countries. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ecommerce 2010, Internet Standard, wrzesień 2010, www.internetstandard.pl/ whitepapers/1521/Raport.ecommerce.2010.html
 2. Kisilowska M., Przastek-Samokowa M.: Identyfikacja różnic kulturowych w procesie komunikacji z użytkownikiem, www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/17.pdf
 3. Niklewicz K.: Bruksela: dość e-dyskryminacji, "Gazeta Wyborcza", 4 maja 2009.
 4. www.biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/34124,kupujemy_za_granica_przez_ interne t_o_300_proc_wiecej.html
 5. www.c.europa.eu/consumers/strategy/docs/EC_e-commerce_Final_Report_ 201009_en.pdf
 6. www.ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/3rd_edition_scoreboard_en.p df? reload
 7. www.ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_282_en.pdf
 8. www.ekonsument.pl/a158_instytucje_ochrony_konsumentow.html
 9. www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/09/1564&format= HTML& aged=0&language= PL&guiLanguage=fr
 10. www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/09/354&format=HT ML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
 11. www.geert-hofstede.com/hofstede_ germany.shtml
 12. www.geert-hofstede.com/hofstede_poland.shtml
 13. www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?nr=5&Id=20.
 14. www.internetstats.pl/index.php/2009/02/przychody-najwiekszych- sklepowonline- w-2008r
 15. www.kefk.org/internet/e.commerce/rekordentwicklung.des.e.commerce. in.deutschland.haelt.an
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu