BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajfer Paweł (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Systemy informatyczne w sektorze administracji publicznej
It Systems in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 171-179, rys., tab., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Administracja publiczna
Computer system, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systemy informatyczne (IT) stają się coraz częściej podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa do nadzoru zachodzących wewnątrz nich procesów. Mimo dość przyziemnej funkcji, jakie pełnią one na jednostkowych stanowiskach (zazwyczaj służą do wprowadzania danych), nie wolno pomniejszać ich znaczenia. Kierownictwo dąży do osiągnięcia wystarczająco elastycznej organizacji, mogącej szybko przystosować się do zmiennych warunków rynkowych, wystarczająco efektywnej, by przebijać konkurentów ceną, dostatecznie innowacyjnej, by oferowane produkty i usługi były nowoczesne technologicznie, oraz na tyle zaangażowanej, by zapewniać najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i jak najlepiej obsługiwać klienta. Wdrożenie systemu informatycznego gwarantuje osiągnięcie założonych podczas implementacji celów. Specyficznym sektorem jest administracja publiczna (AP), w której również informatyzuje się procesy, ale jak one przekładają się na poprawę jakości świadczonych przez urzędy usług? (fragment tekstu)

IT systems become a basic tool which is used to supervision processes inside a company. The companies use the most effective IT solution which increase the company's efficiency. The most important is to implement the IT system in the right way. A public administration implements IT solutions too. The question is, what about a quality of services of public administration? In this article, the author concentrates on IT systems review, which can be implemented in this sector. He also discusses results of researches about IT solutions in public administration. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki P.: Rola standaryzacji w systemach informatycznych stosowanych w administracji publicznej, www.e-administracja.net (23.02.2011).
 2. Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B.: Procesowe zarządzanie w  zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iScala, t. 1, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 3. Grygielski M.: Automatyzacja procesów w urzędzie, http://decyzje- it.pl/centrumwiedzy/ inne-klasy/artykuly/automatyzacja-procesow-w-urzedzie-4656.html (23.02.2011).
 4. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 5. Spik A.: Dlaczego pracownicy boją się zmian?, http://decyzje- it.pl/centrumwiedzy/ inne-klasy/artykuly/dlaczego-pracownicy-boja-sie-zmian.html (23.02.2011).
 6. Tabor M.: e-dokument w administracji publicznej, http://decyzje- it.pl/centrumwiedzy/ inneklasy/artykuly/e-dokument-w-administracji-publicznej.html (23.02.2011).
 7. Wrycza S. (red.): Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010.
 8. E-administracja w oczach internautów, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2010.
 9. Informatyzacja jednostek administracji centralnej, http://decyzje- it.pl/centrumwiedzy/ inne-klasy/artykuly/informatyzacja-jednostek- administracjicentralnej. html (23.02.2011).
 10. Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Polsce w 2008 roku, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2009.
 11. DzU 2005, nr 64, poz. 565.
 12. DzU 2006, nr 227, poz. 1664.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu