BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glaza Danuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zmiany w procesie certyfikacji ECDL w Polsce
Änderungen in Der Ecdl-Zertifizierung in Polen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 196-203, rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Certyfikaty, Technologia informacyjna, Technologia komunikowania
Certificate, Information Technology (IT), Communication technology
Uwagi
Zsfg., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz automatyzacja procesów w wielu dziedzinach życia wymuszają potrzebę zmian organizacyjnych oraz ciągłego dostosowywania umiejętności społeczeństwa z zakresu znajomości technik informatycznych. Zwiększenie dostępu do ogólnoświatowej sieci Internet oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w systemach rozliczeń i płatności sprzyjają rozwojowi gospodarki internetowej, a tym samym i społeczeństwa wirtualnego. Świadome uczestnictwo w wirtualnym świecie z odpowiednim przygotowaniem i niezbędną wiedzą może przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom, ich partnerom, jak i klientom. Według badań GUS1, 97% przedsiębiorstw na obszarze Polski w 2010 r. korzystało z komputerów, w roku poprzednim zaś wskaźnik ten wynosił 93% i był niższy o 3 punkty procentowe od średniej europejskiej. Wzrósł również odsetek pracowników przedsiębiorstw, dla których komputer jest narzędziem pracy. W 2010 r. korzystało z niego 40,1% pracowników, w stosunku do 2007 wskaźnik ten wzrósł o 5,5 punktu procentowego. Szybko zmieniające się techniczne środki gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji oraz nowe rozwiązania technologiczne wymuszają ciągłe doskonalenie i poszerzanie obszaru wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. Ustawiczne uczenie stało się więc koniecznością - fakt ten stawia przed systemem edukacji oraz organizowanymi formami dokształcania pracowników ciągle nowe zadania. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zmian, jakie nastąpiły w okresie 13 lat realizacji wdrożenia idei certyfikacji umiejętności komputerowych (ECDL) w Polsce, zarówno w strukturze organizacji wdrażającej, jak i w sposobie przeprowadzania weryfikacji wiedzy z tego zakresu. (fragment tekstu)

Dieser Beitrag beschreibt die Idee der Einführung des Europäischen Computerführerscheins (ECDL) und beschreibt Projekte, die während der letzten 13 Jahre zur Zertifizierung in Polen umgesetzt wurden. Der Beitrag stellt ein neues Modell des ECDL vor und weist auf Änderungen sowohl in der Struktur der umsetzenden Organisation, als auch im Prozess zur Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Kandidaten in der Nutzung der Informationstechnologie hin. (zusammenfassung)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abramowicz A.: E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL, "Elektronika" 2010, nr 9.
  2. Glaza D., E. Wędrowska: Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych w woj. warmińsko-mazurskim, fakty i liczby, [w]: J. Goliński, K. Krauze (red.): Współczesne aspekty informacji, Monografie i Opracowania nr 551 SGH, Warszawa 2008.
  3. Kiedrowski W., Kwiatkowska A., Szymańska B.: Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2011-2014, Warszawa 2009.
  4. Sprawozdania ZG_PTI 2008, 2009: http://www.ecdl.com.pl/sprawozdania
  5. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2006-2010, GUS, Warszawa 2010.
  6. Załącznik nr 1 do Uchwały 101-X-09, ECDL Polska, Model 2009, PTI.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu