BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza i ocena "miękkich" uwarunkowań determinujących wzrost dynamizmu innowacyjnego w mikro i małych przedsiębiorstwach usługowych w Polsce
Analysis and Evaluation of Soft Conditions that Determine the Growth of Innovatve Dynamism in the Micro and Small Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 255-264, rys., bibliogr.4 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw wymaga identyfikacji sił napędowych i barier procesów innowacyjnych. W artykule zaprezentowano "miękkie" czynniki rozwoju w mikro i małych przedsiębiorstwach. Sukces we wdrażaniu innowacji wymaga skoordynowanego i synergicznego współdziałania różnych podmiotów, w szczególności władz na szczeblu centralnym, samorządów na szczeblu regionalnym, organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Bardzo ważne jest przy tym budowanie strategii innowacji i innowacyjnej kultury organizacyjnej.(abstrakt autora)

The increase of the innovative activity of companies requires an identification of the motive forces and barriers of innovative processes. This paper present a "soft" factors of development in micro and small enterprises. Success in implementing the innovations requires coordinated and synergistic cooperation of various entities, especially the authorities on the central level, self-governments of the regional level, economic and non-economic organizations. Of great importance is to build an innovation strategy and of innovative organizational culture(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. edycja Raportu Banku Pekao: mikro i małe firmy - perspektywy własnej firmy lepsze niż gospodarki, http://media.pekao.com.pl/pr/233454/3-edycja-raportubanku-pekao-mikro-i-male-firmy-perspektywy-wlasnej-firmy-lepsze-nizgospodarki.
  2. Brojak-Trzaskowska M., Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
  3. Plaskacz Ż, Plaskacz W., Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  4. [ w:] Innowacyjność przedsiębiorstw, red. M. Cisek, B. Domańska- Szaruga, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu