BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska-Krupa Elżbieta (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
System edukacji a rozwój innowacji w sektorze MŚP w Polsce
Educational System and the Innovation Development in small and Medium Sized Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 265-275, bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kreatywność, Edukacja, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorca
Innovative character, Creativity, Education, Sustainable development, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest głównym czynnikiem konkurencyjności. Poziom innowacji w danym kraju, w tym w sektorze MŚP, jest jednak uzależniony od dwóch aspektów: 1) od rozwiązań systemowych, w tym przede wszystkim w realizacji procesu edukacji, systemu finansowania oraz infrastruktury badawczej; 2) czynników społeczno- kulturowych w zakresie jakości rozwoju zasobów ludzkich, efektywności wykorzystania aktywów intelektualnych a także samych innowatorów. W niniejszym artykule wskazano na konieczność zmiany naszego myślenia o procesie kształcenia menedżerów sektora MŚP. Ma ono być ukierunkowane na zrównoważony rozwój intelektualny przyszłego i obecnego przedsiębiorcy uwzględniający zarówno odtwórczy, jak i kreatywny wymiar. Dzisiaj, ponadprzeciętna wiedza encyklopedyczna, często bez umiejętności jej kreatywnego zastosowania, jest niestety zbyt małym kapitałem intelektualnym, aby konkurować w świecie zdeterminowanym ustawiczną zmianą i innowacyjnością.(abstrakt autora)

The competitiveness is a based on innovation. However, the level of innovation in any given country is related to two factors: 1) the quality of education system that is open for creativity in individual development, sound system of financial support and the state-of-theart infrastructure; 2) the cultural environment that is oriented towards individual creativity, innovation and growth of all entrepreneurs. In this paper, it is point out that it is necessary to change the perspective in the way we think about entrepreneurs educational process. In the first place it should be oriented towards more balanced process that shows the importance of both imitative, reproductive and creative approach. Today, to possess the extraordinary encyclopedic knowledge is far not enough to be competitive on a global scale.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach C., Polska szkoła i system edukacji: Przemiany i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.
 2. Czelakowska D.J., Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2005.
 3. Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki, Difin, Warszawa 2013
 4. Dąbek A., Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dziecka, WSP, Zielona Góra 1988, w: D. Ciechanowska, Twórczość w edukacji, US, Szczecin 2007.
 5. Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej,Warszawa 1995.
 6. Flis A., Innowacyjność w kulturze Zachodu
 7. [w:] Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja,kultura, red. A. Marcinkowski, Kraków 1996.
 8. Innowacyjna polska w Europie 2020 - Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
 9. Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990. Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
 10. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego
 11. [ w:] J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce - Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013
 12. Schlicksupp H., 30 minut dla większej kreatywności, KOS, Katowice 2004.
 13. Stefanicki R., E-podręczniki nie zdetronizowały papieru, "Gazeta Wyborcza", 27.03.2012.
 14. Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.
 15. Szymański M., W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce, WN Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
 16. The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu