BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zmiana w organizacji podstawą innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Changes in Organization as Base of the Innovativeness of the Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 276-285, tab., bibliogr.22 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Innowacje, Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo
Innovations, Competitiveness, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie przedsiębiorstwa są zmuszone do dostosowania się do zmian zachodzących w dynamicznym otoczeniu. Aby sprostać temu zadaniu podejmują działania podnoszące atrakcyjność i pozycję na rynku. Duże znaczenie odgrywa tutaj odpowiednia przedsiębiorczość i innowacyjność. W artykule podjęto próbę charakterystyki wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Z jednej strony zmiany te są łatwe do wprowadzenia, bo małe firmy wykazują dużą elastyczność, z drugiej strony trudne do zapoczątkowania a następnie do wprowadzenia z uwagi na opory psychiczne lub ograniczenia w środkach finansowych. Polska ma jeden z najniższych wskaźników innowacyjności w Europie i plasuje się na 24 miejscu spośród 27 członków UE. Poważnym problemem jest niewystarczająca współpraca środowisk gospodarczych i naukowych, niska liczba wdrożeń nowych technologii i niska liczba nowych przedsiębiorstw tworzonych na podstawie nowych technologii a także problem finansowania innowacji (Polska ma jeden z najniższych wskaźników udziału wydatków na badania i rozwój wśród krajów Unii Europejskiej).(abstrakt autora)

Companies are forced to adapt to changes in the dynamic environment. To meet this challenge shall take measures to improve the attractiveness and market position. Innovation is the result of complex relationships and interactions among multiple actors, and among the special role played by small and medium-sized enterprises. Innovations in companies developing intensively in favorable conditions. Poland has one of the lowest rates of innovation in Europe and ranks 24th out of the 27 members of the EU. At the same time, Poland has one of the lowest rates in the expenditure on research and development among the countries of the European Union. A major problem is the insufficient cooperation economic and scientific environments, the low level of implementation of new technologies and the low number of new companies created on the basis of new technologies as well as the problem of financing innovation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner E., Zmiana istotą przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstwa
 2. [ w:] Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. I. Dudzik- Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 3. European Innovation Scoreboard 2009: Comparative Analysis of Innovation Performance European Comission, Luxembourg 2010.
 4. European Union Scoreboard 2013, http//:ec.europa.eu.
 5. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Grudzewski H., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 7. Hamel G., Prahalad C.H., Przewaga konkurencyjna jutra, Wyd. Business Press, Warszawa 1999
 8. Key J., Podstawy sukcesu firmy, Wyd. PWE, Warszawa 1986.
 9. Kurowska-Pysz J., Zarządzanie procesem innowacji w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
 10. [w:] Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 11. Łopatowska J., Zieliński G., Czynniki generujące zmiany w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw
 12. [ w:] Zarządzanie i Finanse, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, r. 10, nr 4, cz. 1, październik 2012, Sopot 2012.
 13. Matejuk J., Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zmianami" 2005, nr 2.
 14. Pierścionek Z., Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2009,nr 6.
 16. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011
 17. Sadkowska J., Innowacje organizacyjne w działalności podmiotów gospodarczych
 18. [ w:] Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 19. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Dom Organizatora Tonik, Toruń 2002.
 20. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 21. Wojnicka P., Klimczak E., Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach
 22. [w:] Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu