BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach na pomorzu zachodnim
Sources, Obstacles and Effects of Innovation Activities in the Western Pomerania Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 297-309, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Region, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł
Innovative character, Region, Small business, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania polegającego na próbie określenia wpływu różnych determinant na aktywność innowacyjną, jak również określenie jej efektów, szczególnie uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych determinant, wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym zarówno bariery, jak i źródła mogą stymulować aktywność innowacyjną różnokierunkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł informacji dla działalności innowacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efektów wzięło udział 544 mikro i małych przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011.(abstrakt autora)

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of sources and barriers to innovation activity and to determine its effects, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and both the source and the barriers can be influenced in different directions. The research was made among 544 micro and small industrial enterprises in Western Pomerania region in 2009-11.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, nr 2.
  2. Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A., Upgrading R&D in a downturn, "The McKinsey Quarterly" 2009, nr 2.
  3. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
  4. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
  5. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, MNiSW, Warszawa 2008.
  6. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
  7. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
  8. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2007.
  9. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu