BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Anna
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Cultural Heritage as a Common Resource. The Role of Collaboration Between Stakeholders in the Management of Cultural Heritage
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 277-286, bibliogr. 9 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Zarządzanie kulturą, Interesariusze, Partycypacja społeczna
Cultural heritage, Cultural management, Stakeholders, Social participation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym tekście omówione zostanie zagadnienie funkcjonowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania nimi na poziomie lokalnym. Szczególny akcent położony będzie na zagadnienie wielości interesariuszy dziedzictwa kulturowego oraz zachodzących między nimi interakcji. (fragment tekstu)

Currently, a particularly important issue in the context of cultural heritage management is the question of sustainable development, in which cultural heritage objects are analyzed in terms of their economic, social and cultural values. The most accepted perspective in the current discussions focuses on the formulation and implementation of cultural policies, while, on the other hand, much less space is given to local communities, their needs and expectations in relation to available resources of cultural heritage. In this text I will discuss the issue of functioning of various objects of cultural heritage within local communities and the management of those objects at the local level. A particular emphasis will be placed on the issue of multiplicity of cultural heritage stakeholders and the interactions between them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedzictwo kulturowe w oczach Polaków - raport z badań społecznych, Warszawa 2012.
  2. Freeman R.E., Strategic management. A Stakeholder Approach, Cambridge 2011 [za:] Ł. Gaweł, Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, "Turystyka Kulturowa" 2012, nr 10, s. 31-40.
  3. Góral A., Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym [w:] J. Adamowski, K. Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, Warszawa 2012, s. 99-110.
  4. Krzyżowski Ł. et al., Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce, Kraków 2010.
  5. Przybyłko K., Historia lipnickich palm sięgających nieba, Kraków 2008.
  6. Smith L., Uses of Heritage, London-New York 2006.
  7. Smith L., Waterton E., Heritage, Communities and Archaeology, London 2009.
  8. Throsby D., Ekonomia i kultura, Warszawa 2010.
  9. Tuan Y.F., Space and Place: The Perspective of Experience, London 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu