BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Use of EU Funds in Financing Activities of Small and Medium - Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 335-345, tab.,rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
EU funds, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle ważną rolę w gospodarce rynkowej. Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz dochodowość, napotykają jednak bariery w dostępie do kapitału. Doceniając znaczenie sektora MŚP, Unia Europejska przeznacza część środków na finansowanie działalności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze te są przyznawane w ramach różnych programów, w poszczególnych latach finansowania. W niniejszym artykule, na podstawie badań ankietowych, przeanalizowano strukturę pozyskanych funduszy z UE oraz kierunki ich wykorzystania przez sektor MŚP w Polsce.(abstrakt autora)

Small and medium enterprises play an extremely important role in the market economy. However, due to limited financial and human resources, and profitability, they face barriers in access to capital. Recognizing the importance of SME sector, the European Union sent a portion of the funds to finance operations and growth of small and medium-sized businesses. These funds are allocated under the various programs in certain years of funding. In this paper, based on the survey, we have analyzed the structure obtained EU funding and the sources of their use by the SME sector in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamik A., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Difin, Warszawa 2012.
  2. Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
  3. Drożyński T., W. Urbaniak, Raport częściowy: Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw, Łódź 2011.
  4. Eurostat, Generalna Dyrekcja XXIII UE "Przedsiębiorstwo w Europie", rekomendacja Komisji Europejskiej z maja 2003 r. (2003/361/EC).
  5. Gorczyńska A., Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach, w: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
  6. http://www.mrr.gov.pl/ fundusze/ fundusze_europejskie/ strony/ funduszeeuropejskie. aspx (28.10.2013).
  7. Kowal M, Lenik P., Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 6.
  8. Krawczyk M., Mikołajczyk B., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
  9. Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu