BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych
On the boundaries of structuralism in interorganizational network research
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 27-35, bibliogr. 13 poz. tab., bibliogr. 13 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Strukturalizm, Sieci przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna, Sieci międzyorganizacyjne
Structuralism, Enterprise networks, Competitive advantage, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania nad sieciami międzyorganizacyjnymi przyciągają uwagę badaczy, wyrażoną różnorodnymi perspektywami i pozycjami poznawczymi. Pośród nich strukturalizm stał się szczególnie popularny. Zakłada on, że wyjaśnienie zjawisk działań oraz ich skutków jest obiecujące dzięki zrozumieniu struktur, w których one zachodzą. Zmienne strukturalne pozwalają wyjaśnić sprawność, efektywność czy przewagę konkurencyjną w sieciach, ujawniając krzywoliniowe relacje. Uzupełniają inne, np. zasobowe wyjaśnienia. Jednocześnie jednak ujawniły się ograniczenia tego podejścia, widoczne szczególnie w dylematach klatka - tworzywo, sztywność - elastyczność oraz kategorii poznawczych. Wydaje się, że strukturalizm jest ważną i obiecującą drogą, a nie ostatnim etapem. (abstrakt oryginalny)

Interorganizational networks attract researchers' attention, expressed in various perspectives and stances. Among them, structuralism has been increasingly popular. It assumes that explanation of phenomena, processes and their outcomes, is promising through structures in which they occur. Structural variable contribute to understand efficiency, effectiveness and competitive advantage in networks, unveiling curvilinear relations. They complement extant explanatory variables. However, there are boundaries of structuralism, clearly visible in dilemmas: constraint-object, rigidity-flexibility, and the cognitive categories it adopts. Hence, structuralism seems to be an important, but not final contribution to interorganizational network understanding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, 17 (1), pp. 99-120.
 2. Chandler A. D., Strategy and structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 4. Czakon W., Osobliwości przepływów wiedzy w strukturach sieciowych, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, A. Stabryła, S. Wawak (red.), Mfiles, Kraków 2012, s. 27-32.
 5. Czakon W., Rogalski M., Coopetition typology revisited - a behavioural approach, "Int. J. Business Environment" 2014, Vol. 6, No. 1, pp. 28-46.
 6. Dhanaraj C., Parkhe A., Orchestrating Innovation Networks, "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3, pp. 659-669.
 7. Håkansson H., Snehota I., No business is an island: the network concept of business strategy. "Scandinavian Journal of Management" 1989, No. 5 (3), pp. 187-200.
 8. Klimas P., Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 1, s. 83-95.
 9. Krzakiewicz K., Cyfert S., The Network Concept of Strategic Management and Its Limitations, "Mangement" 2013, No. 1, pp. 19-30.
 10. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych, "Nauki o Zarządzaniu" 2011, nr 8, s. 111-120.
 11. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 12. Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 13. Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 2, s. 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu