BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ren Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nitschke Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tyksiński Tomasz (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Tytuł
Bezpieczne systemy zdalnego egzaminowania w e-learningu i gospodarce opartej na wiedzy
Secure Remote Exam Systems in E-Learning and Knowledge Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 204-212, tab., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zdalne nauczanie, Nauka
Knowledge-based economy, e-learning, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące wymagania wobec pracowników, pojawiające się głównie w sektorze nowych technologii, powodują konieczność budowania różnego rodzaju programów certyfikacji (obsługa systemów zarządzania, znajomość języków obcych, znajomość podstawowych leków w przypadku lekarzy czy choćby certyfikowanie umiejętności podstawowej obsługi komputera - ECDL), kształcenia ustawicznego i wielu innych działań, których wspólnym elementem jest proces przeprowadzania egzaminu. W wielu przypadkach to właśnie egzamin jest najbardziej kosztownym i kłopotliwym z organizacyjnego punktu widzenia elementem całego procesu, gdyż wymaga czasu na dojazd, miejsca oraz odpowiedniego nadzoru. Oczywiście każdy proces egzaminowania może być obarczony także innymi niedoskonałościami, takimi jak faworyzowanie przez przeprowadzających egzaminy jednych grup studentów kosztem innych czy nawet "sprzedawanie" różnego rodzaju certyfikatów przez pracowników organizacji egzaminujących. W niniejszym artykule będziemy używali określenia "student" wobec wszystkich egzaminowanych (bez względu na to, czy będą to istotnie studenci, czy pracownicy lub uczniowie). Jako panaceum na część wymienionych problemów chcielibyśmy zaproponować egzaminy, które mogą być przeprowadzane w sposób elektroniczny na stanowiskach pracy (zakładając oczywiście, że wyposażone są one w niezbędny sprzęt) bądź nawet na prywatnym komputerze pracownika w miejscu jego zamieszkania. Egzaminy takie są już pilotażowo przeprowadzane w niektórych szkołach, a koszt ich wprowadzenia jest stosunkowo niewielki w porównaniu z korzyściami, które można osiągnąć. Wystarczy wspomnieć, że istniejące już systemy pozwalają na anonimowe zdawanie egzaminów (egzaminator nie może zidentyfikować studenta), a cały proces, od tworzenia pytań, poprzez ich publikację, zdawanie egzaminu i ocenę aż do ogłoszenia wyników, jest dokładnie rejestrowany, by umożliwić jego kontrolę także w późniejszym terminie. (fragment tekstu)

Various forms of e-learning have gained popularity in recent years due to growing demand for certification programs, lifelong learning and long-distance learning. A common requirement is the necessity of conducting exams remotely, as traditional examinations would increase costs to unacceptable levels. This article presents solutions that enable remote exams while ensuring fairness, by enforcing honesty of students and exam authorities. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Castella-Roca J., Dorca-Josa A., Herrera-Joancomarti J.: A Secure E-Exam Management System, ARES 2006.
  2. Castella-Roca J., Herrera-Joancomarti J., Prieto-Blazquez J.: A  Secure Electronic Examination Protocol using Wireless Networks, ITCC '04: Proceedings of the International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC '04) vol. 2, IEEE Computer Society 2004.
  3. Chaum D.: Secret-ballot: True voter verifiable elections, IEEE Security and Privacy 2004, vol. 2.
  4. Clabaugh G., Rozycki E.: Preventing Plagiarism & Cheating, An Instructor's Guide, 2nd ed., NewFoundations, Oraland, PA, USA 2009.
  5. Gogolewski M., Nitschke Ł., Ren M., Tyksiński T.: Przegląd systemów egzaminowania elektronicznego pod względem bezpieczeństwa, Raport techniczny 137/2010, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
  6. Huszti A., Petho A.: A Secure Electronic Exam System, 2008, www.inf.unideb.hu/~pethoe/cikkek/4682-Huszti-Petho.pdf
  7. Jung I., Yeom H.: Enhanced Security for Online Exams Using Group Cryptography, IEEE Transactions on education 2009, vol. 52, no. 3.
  8. Oorschot P., Menezes A., Vanstone S.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Boca Raton, FL, USA 1996.
  9. Schab F.: Schooling without learning: Thirty years of cheating in high School, "Journal of Youth and Adolescence" 1991, vol. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu