BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Protektionismus vs. Liberalismus im Landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder Außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des Polnischen Landwirtschaftlichen Sektors
Protekcjonizm kontra liberalizm w handlu rolnym? Cła czy środki pozataryfowe w kwestii ochrony rynku? Szanse i zagrożenia rozwojowe polskiego sektora rolnego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 39-51, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Protekcjonizm, Cła, Liberalizm handlowy, Eksport produktów rolnych, Bariery wzrostu gospodarczego, Protekcjonizm pozataryfowy
Protectionism, Tariffs, Trade liberalization, Agricultural exports, Barriers to economic growth, Non-tariff protectionism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
U progu XXI wieku w dobie dominacji poglądów liberalnych na handel światowy, obserwuje się coraz częściej sytuację, kiedy to państwa rozwinięte, tradycyjnie uchodzące za orędowników nieograniczonej wymiany handlowej, coraz częściej uciekają się do stosowania pozataryfowych narzędzi formy ochrony własnych rynków. Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia, czy cła są wciąż skutecznym narzędziem ochrony rynku, czy może ustąpiły znaczenia barierom pozataryfowym. Poza tym, w niniejszym opracowaniu został podjęty temat aktualności protekcjonistycznego stanowiska w kwestiach rolnych, jakie Polska prezentuje od lat, pod kątem szans i zagrożeń rozwojowych tego sektora gospodarki w pierwszej dekadzie XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

An der Schwelle des 21. Jahrhunderts in einem Zeitalter der Dominanz der liberalen Ansichten über den Welthandel kann man immer häufiger die Situation beobachten, wenn entwickelte Staaten, die traditionell als Fürsprecher des uneingeschränkten Handelsaustausches gelten, immer häufiger nach außertariflichen Mitteln zum Schutz ihrer eigenen Märkte greifen. Ziel dieses Artikels ist ein Bestimmungsversuch, ob Zollabgaben weiterhin ein wirksames Werkzeug für den Marktschutz sind oder ob diese Bedeutung an außertarifliche Barrieren übergegangen ist. Außerdem wurde in dieser Bearbeitung das Thema der Aktualität des protektionistischen Standpunktes in Agrarfragen, die Polen seit Jahren vertritt, aufgegriffen und zwar im Hinblick auf Chancen und Entwicklungsgefahren dieses Wirtschaftssektors in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture and Food Economy in Poland. 2008. Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw.
 2. Assessing World Bank Support for Trade 1987-2004. An IEG Evaluation. 2006. The World Bank. www.worldbank.org.ieg.
 3. Bielecki J., Drewnowska B., 2007. USA nie boją się polskiego mięsa. Rzeczypospolita z 14.02. 2007.
 4. Daszkowska E., 2008. Zwischen Osten und Westen. Die Wichtigsten Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Polen. J. Agribus. Rural Dev. 2(8), 25-36.
 5. Eksport polskiego mięsa do Japonii. 2008. http://www.tokio.polemb.net.pht?document=279 [dostęp 07.08.2008].
 6. Goraj L., 2009. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych. W: Materiały z konferencji "Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.‖. Warszawa, 26.01.2009. SGGW, Warszawa.
 7. Grochowska M., 2005. Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności tradycyjnej. W: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Red. M. Gąsiorowski. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 8. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., 2004. Unia Europejska. T. 1. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Zapędowski W., 1998. Polska w WTO. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 10. Konończuk W., 2007. Perspektywy stosunków UE-Ukraina po rozpoczęciu negocjacji nad nowym układem. Wspólnoty Europejskie 3, 184, 10-15.
 11. Krugman P., Obstfeld M., 2001. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWN, Warszawa.
 12. Naszkowska K., 2007. Świnie pojadą pociągiem do Chin. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ 1,33181,5055511.htm [dostęp 25.03.2008].
 13. Piński A., Molga T., Zdziechowska M., 2009. Kupuję, bo... Na co Polacy zwracają uwagę podczas codziennych zakupów. W: Kupuj polskie, czy zakupowy patriotyzm uchroni nas przed kryzysem. Wprost z 1.02.2009.
 14. Revised Draft Modalities for Agriculture. 2008. TN/AG/W/4/Rev. http://www.wto.org./english/ tratop_e/agric_e/chair_texts08_e.htm [dostęp 10.07.2008].
 15. Revised Draft Modalities For Agriculture. 2008. TN/AG/W/4?Rev.3. http://www.wto.org./ english/news_e/news08_e/meet08_summary_28july_e.htm [dostęp 10.07.2008].
 16. Rzytki M., 2005. Sprzedać produkt tradycyjny. W: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Red. M. Gąsiorowski. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 17. Sawicki M., 2008. Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na zapytanie nr 1237 w sprawie stanu negocjacji w ramach Rundy Doha. http://orka2.sejm.gov.pl/I26.nsf/main/6F99F51E [dostęp 20.04.2008].
 18. Szczepaniak I., 2008. Competitiveness of the Polish food producers after accession to the EU. Raport "The Polish Agro-food economy after the four years of the Membership‖. IERiGŻ, Warszawa.
 19. Szczepaniak I., Urban R., 2009. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego. W: Materiały konferencji "Polska wizja WPR po 2013 r.‖ Warszawa, 26.01.2009. MRiRW.
 20. UE wprowadza cła antydumpingowe na truskawki mrożone z Chin i obuwie skórzane z Chin i Wietnamu. 2006. http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2006/briefing.htm [dostęp 10.10.2006].
 21. Urban R., 2005. Polski przemysł spożywczy - konkurencyjność i szanse rozwojowe. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Wilkin J., 2003. Interwencjonizm państwowy był, jest i będzie. Nowe Życie Gospodarcze 8, 348.
 23. Wojciechowski J., 2007. Zatrzymać import brazylijskiej wołowiny. http://www.ppr.pl/artykul. php? [dostęp 18.07.2007].
 24. Wprowadzono cła antydumpingowe na truskawki z Chin. 2006. http://www.mg.gov.pl/Wiado-mosci/Archiwum/Rok+2006/antydumping.htm [dostęp 18.10.2006].
 25. Zapędowski W., 2008. Liberalisation of Agricultural Trade within the WTO: A Challenge for European Agriculture. W: Raport: "Farms In Central and Eastern Europe - Today and Tomorrow‖. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
ger, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu