BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie e-edukacji na przykładzie polskich uczelni wyższych
The Application of E-Education Platform on Polish Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 241-249, bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Edukacja elektroniczna, Nauka, Technologia informacyjna
e-education, Science, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesność daje nam niepowtarzalną możliwość doświadczania rewolucji w technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która owocuje głębokimi i dynamicznymi zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa. Tak intensywny rozwój technologii wpływa na nasze życie, niejednokrotnie je ułatwiając, ale także czyniąc je wysoce skomplikowanym. Największym beneficjentem postępu technologicznego jest oczywiście społeczeństwo, które korzysta praktycznie w każdej dziedzinie z dobrodziejstw technologii. Edukacja jest w społeczeństwie informacyjnym jednym z najistotniejszych elementów, a jej dobry model w znacznym stopniu wpływa na kształt społeczności. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań istnieje możliwość dotarcia z edukacją nawet w najdalsze i najtrudniej dostępne rejony całego świata - zwiększa się dzięki temu świadomość społeczna - i przynajmniejteoretycznie powinien maleć analfabetyzm. Rewolucja informacyjnotechnologiczna pozwoliła przenieść się edukacji w cyberprzestrzeń, zwiększając jej zasięg, a tym samym zmniejszając liczbę ludzi odciętych od podstawowej edukacji. Rewolucja informacyjna jest zjawiskiem, które objęło swoim zasięgiem właściwie cały świat. Zawrotne tempo zmian powoduje zmianę kształtu współczesnego świata niemal pod każdym względem. Najbardziej widoczne zmiany objęły sposób myślenia ludzi, a w konsekwencji zmiany w wielu aspektach życia codziennego. (fragment tekstu)

This article presents in a brief way the application of ICT in e-education. Authors also presents recent research findings of a research conducted on Polish universities concerning the state e-education in this research hubs. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek J.: Media w nauczaniu, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.
  2. Frydenberg M., Shely G.B.: WEB 2.0 Concepts and Applications, Course Technology, Cengage Learning, Boston 2011.
  3. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z.: Inżynieria systemów informatycznych w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Postma P.: The new marketing era, McGraw-Hill, New York 1999.
  5. Sobieska-Karpińska J. (red.): E-edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Raport badawczy Katedry Komunikacji Gospodarczej, UE Wrocław, Wrocław 2011.
  6. http://sociallearning.pl/?p=184
  7. http://socjomania.pl/studia-via-facebook/
  8. http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/nowakows.pdf
  9. http://www.egospodarka.pl/pliki/UKE-Tempo-wzrostu-popytu- uslugiszerokopasmowe -2010-2012.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu