BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazdecki Michał (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Restructuring and Internalization of Retail trade in Poland Between 1990 and 2007
Restrukturyzacja i internacjonalizacja handlu detalicznego w Polsce w latach 1990-2007
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Internacjonalizacja, Handel detaliczny, Sieci handlowe
Restructuring, Internationalization, Retail trade, Chain stores
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono procesy restrukturyzacji i internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce. Omówiono głównie zmiany liczby i struktury branżowej sklepów oraz wejście i rozwój przedsiębiorstw zagranicznych na rynek Polski. Inicjatorem większości przekształceń krajowego handlu detalicznego były przedsiębiorstwa zagraniczne rozpoczynające działalność w Polsce. Wyraźne spowolnienie tempa przekształceń w krajowym handlu detalicznym wystąpiło po 2002 roku. W kolejnych latach przemiany były kontynuowane, jednak zachodziły wolniej, zmienił się również ich charakter. (abstrakt oryginalny)

The restructuring and internationalisation processes of retail trade in Poland were presented in the article. Two main aspects were taken into consideration: changes of shops number and entrance as well as development of foreign enterprises in the Polish market. Most transformations of domestic retail trade were initiated by foreign enterprises starting business in Poland. The pace of changes in the domestic retail trade visibly slowed down after 2002. In the successive years changes were continued, but they were slower and their character also changed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carem E., Goldenberg G., Hunter L., Kalish I., 2006. Global powers top 250 highlights. In: Global Powers of Retailing, Sect. 2. Deloitte, 9-14.
 2. Domański T., 2005. Strategie rozwoju handlu. PWE, Warszawa.
 3. Global Powers of Retailing. 2006. Deloitte.
 4. Globalizacja handlu w Polsce. Szanse i zagrożenia. 1996. Ed. M. Strużycki. IRWiK, Warszawa.
 5. Kłosiewicz U., Ostrowska E., 1991. Przemiany strukturalne w handlu. IRWiK, Warszawa.
 6. Kłosiewicz-Górecka U., 2002. Jakościowe przemiany handlu w Polsce. Marketing i Rynek 1, 33-39.
 7. Maleszyk E., 1998. Zagraniczne sieci handlowe w Polsce. Wiad. Stat. 8, 15-22.
 8. Maleszyk E., 2002. Przyspieszona ekspansja zagranicznych sieci handlu żywnością na rynek polski. Hand. Wewn. 50, 1, 6-11.
 9. Mały rocznik statystyczny. 2004. GUS, Warszawa.
 10. Podstawy ekonomii. 2004. Red. R. Milewski. PWN, Warszawa.
 11. Pokorska B., 2002. Zarządzanie firmami franczyzowymi. In: Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 2001. IRWiK, Warszawa.
 12. Pokorska B., Maleszyk E., 2002. Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa.
 13. Rakowski J., 2002. Handel wewnętrzny w Polsce a handel w wybranych krajach Europy i USA. Hand. Wewn. 47, 1, 20-27.
 14. Rynek Wewnętrzny, Roczniki z lat 1992-2008. GUS, Warszawa
 15. Szromnik A., 2002. Dylematy zmian strukturalnych w handlu w Polsce na przełomie wieków. Hand. Wewn. 47, 2, 14-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu