BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Zbigniew E. (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Typy danych i stopień wykorzystania ich w systemach e-learningowych
Types of Data And Utilization Level of Them in E-Learning Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 291-298, tab., rys., bibliogr.2 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Edukacja, Nauka, Technologia informacyjna
Education, Science, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych wprowadza nowe możliwości prezentacji materiałów edukacyjnych. Zasoby i aktywności w systemach e-learningowych mają za zadanie wspomagać zajęcia dydaktyczne realizowane przez Internet po to, by podnosić jakość i efektywność kształcenia. W artykule omówiono szeroki zakres wykorzystywanych repozytoriów wiedzy, metadanych i aktywności zawartych w serwisach e-learningowych oraz dokonano wizualizacji kluczowych zasobów reprezentujących treści e-kursu. (fragment tekstu)

Teaching using modern informatics' technologies implements new possibilities of educational content presentation. Supplies and activities in e-learning systems are about to support didactical exercises executed through internet so to increase quality and learning effectiveness. Hereby presents wide range of knowledge repositories being used and a visualisation of key resources has been made, which represents e-course content. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Peszko P., Co to jest SCORM, http://blog.2edu.pl/2010/11/co-to-jest- scorm.html (12.02.2011)
  2. Zieliński Z.: Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, [w:] K. Grysa: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce 2008, s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu