BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Agent rozliczeniowy i opłata interchange w transakcjach kartą płatniczą
The Signification of the Acquirer and the Interchange Fee by the Card Transactions Made by Consumer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 320-327, tab., rys., bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Systemy rozliczeniowe, e-usługi, Płatności masowe
Clearing systems, e-services, Mass payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces rozliczania transakcji dokonywanych kartą płatniczą jest złożony i bierze w nim udział wiele podmiotów. Agent rozliczeniowy odgrywa w nim znaczącą rolę, pośrednicząc zarówno w przepływie informacji dotyczących autoryzacji, jak i potem przelewów z konta konsumenta na konto przedsiębiorcy. Pobiera on przy tym opłatę interchange, z której część zostaje u niego, a część przekazywana jest organizacji płatniczej oraz bankowi konsumenta. (fragment tekstu)

The paper presents the definition of the acquirer and its responsibilities. In the paper are also the activities of the acquirer by the card transaction in the clearing system presented. The special attention was paid on the interchange fee, which is charged by the acquirer and passed to the MasterCard or Visa and the consumer bank. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. eService SA Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych, http://www.eservice. com.pl/ (2.02.2011).
 2. First Data International finalizuje przejęcie firmy POLCARD SA, http://www.polcard.com.pl/71383.xml (2.02.2011).
 3. Lista podmiotów prowadzących działalność agenta rozliczeniowego, działających zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 4. Łabenda K.: Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010.
 5. MasterCard rules, MasterCard 2010.
 6. Rozporządzenie z 24.09.2003 w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności, DzU 2003, nr 175, poz. 1699.
 7. Rynek kart płatniczych w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
 8. Surażyńska J., Okoniewska E.: Co zrobić, kiedy skradzione zostaną karty płatnicze?, "Polska Dziennik Bałtycki", 7.05.2010.
 9. System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
 10. Świecka B.: Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2009.
 11. Ustawa z 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385, z późn. zm.
 12. Żwiruk K.: Interchange fee - ile kosztuje płatność kartą, http://kartyonline.pl/ arty.php?id=88 (25.01.2011).
 13. Żwiruk K.: Jak przebiega proces autoryzacji karty płatniczej?, http://kartyonline.pl/arty.php?id=26 (2.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu