BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepaniuk Krzysztof (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wybrane portale społecznościowe jako płaszczyzna prezentacji informacji o gospodarstwach agroturystycznych. Przyczynek do badań
Selected social networking websites as a platform of information of agritourist farm presentation. Initial study
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 134-144, rys., bibliogr. 26 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Serwisy społecznościowe, Informacja, Agroturystyka, Informacja w internecie, Turystyka
Social networking, Information, Agrotourism, Information on the Internet, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy było stworzenie podstaw dla wstępnej analizy roli portali społecznościowych w procesie pozyskiwania przez użytkowników informacji o wybranych miejscach recepcyjnych w województwie podlaskim. Przeanalizowano opinie gości gospodarstw agroturystycznych w powiecie hajnowskim dotyczące źródeł informacji o ich ofercie ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych. Uzyskane wyniki sugerują, że około 29% wykorzystuje portale społecznościowe jako podstawowe źródło informacji o gospodarstwach agroturystycznych. Jakość zamieszczonych informacji ma również znaczenie z perspektywy podjęcia decyzji o wyborze miejsca wypoczynku. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was the development of basis for initial analysis of social networking websites role in the process of users' information acquisition about selected destinations in podlaskie voivodeship. The opinions of guests of selected agrotourist farms of hajnowski district concerning their preferred sources of information taking under consideration selected social media services were analyzed. The obtained results suggests that 29% of respondents used the social networking websites services as a main source of information of agrotourist farms. The quality of content published on the profile is important indecision making process about choosing the place of leisure. The directions of further researches were indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Airwide Solutions, Social networking and the rise of smart machines-2015AD, http://www.mobilesquared.co.uk/pdfs/airwide_aug2010.pdf, [12.04.2013]
 2. Alikilic O. (2008), User generated content in tourism marketing, Journal of Yasar University 3(9)
 3. Blackshaw P., The consumer-controlled surveillance culture, http://www.clickz.com/clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture, [12.08.2012]
 4. Chrobot M., Grono.net zniknęło z sieci! Hosting plików zamiast społecznościówki, http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2012/07/grononet-zniknelo-z-sieci!-hosting-plikow-zamiast-spolecznosciowki.aspx, [14.08.2012]
 5. Cox C., Burgess S., Sellitto C., Buultjens J. (2009), The role of user-generated content in tourists' travel planning behaviour, Journal of Hospitality Marketing & Management 18 (8)
 6. Dippelreiter B., Grun, C. Pottler M., Seidel I., Berger, H., Dittenbach M., Pesenhofer, A. (2008), Online Tourism Communities on the Path to Web 2.0: An Evaluation, InformationTechnology & Tourism 10 (4)
 7. Grabner-Krauter S. (2009), Web 2.0 Social Networks: The Role of Trust, Journal of Business Ethics 90
 8. Gretzel U. (2007), Online travel reviews study. Role and impact of online travel reviews, Laboratory for intelligent systems in Tourism (LIST), Texas University
 9. Gretzel U., Yoo K.H. (2008), Use and impact of online travel reviews, w: O'Connor P., Hopken W. and Gretzel U. (red.), Proceedings of the International Conference: Information and Communication Technologies in Tourism, Innsbruck
 10. Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53 (1)
 11. Lange-Faria W., Elliot S. (2012), Understanding the role of social media in destination marketing, Tourismos. An International Multidisciplinary Journal of Tourism 7 (1)
 12. Litvin W.S., Goldsmith E.R., Pan, B. (2008), Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, Tourism Management 29 (3)
 13. Liu Ch., Arnett K.P. (2000), Exploring the factors associated with Web site success in the context of electronic commerce, Information & Management 38
 14. Maurer Ch., Wiegmann R. (2011), Effectiveness of Advertising on Social Network Sites: A Case Study on Facebook, w: Law R., Ricci F., Fuchs M. (red.), Information and Commuication Technologies in Tourism, Springer
 15. Parra-Lopez, E., Bulchand-Gidumal, J., Gutierrez-Tano, D., Diaz-Armas, R. (2011), Intentions to use social media in organizing and taking vacation trips, Computers in Human Behaviour 27, s. 640-654
 16. Prebensen N., Skallerud K., Chen, J.S. (2010), Tourist motivation with sun and sand destinations: satisfaction and the wom-effect, Journal of Travel & Tourism Marketing, 27 (8)
 17. Raitz K., Dakhil M. (1989), A Note about Information Sources for Preferred Recreational Environments, Journal of Travel Research 27 (1)
 18. Rapp A., Skinner Beitelspacher L., Grewal D., Hughes D.E. (2013), Understanding social media effects across seller, retailer, and consumer interactions, Journal of the Academy of Marketing Science Official Publication of the Academy of Marketing Science
 19. Schmallegger D., Carson D. (2008), Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange, Journal of Vacation Marketing 14 (2)
 20. Sigala M. (2011), Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of travelers, Computers in Human Behavior 27
 21. Sigala M., Christou E., Gretzel U. (2011), Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, Ashgate Publishing, Farnham
 22. Snepenger D.J., Meged K., Snelling M., Worrall K. (1990), Information Search Strategies by Destination-Naive Tourists, Journal of Travel Research 29 (2)
 23. Sotiriadis M.D., van Zyl C. (2013), Electronic word-of-mouth and online reviews in tourism services: the use of twitter by tourists, Electronic Commerce Research 13 (1)
 24. Stepaniuk K. (2012), Portal społecznościowy w kreowaniu potrzeb turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 83
 25. Szewczyk Ł. Facebook i YouTube zyskują, Google i NK.pl tracą, http://media2.pl/badania/94749-Megapanel-czerwiec-2012-Facebook-i-YouTube-zyskuja,-Google-i-NK.pl-traca.html, [22.08.2012]
 26. Xiang Z., Gretzel U. (2010), Role of social media in online travel information search, Tourism Management 31
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu