BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiluk Anna (Politechnika Białostocka), Wojsławowicz Adrian
Tytuł
Funkcjonowanie publicznej infrastruktury technicznej w opinii badanych mieszkańców gminy miejskiej Grajewo. Wybrane aspekty
Functioning of public technical infrastructure in opinion of Grajewo's urban borough inhabitants. Selected aspects
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 145-157, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Infrastruktura społeczna, Infrastruktura społeczna gminy, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura techniczna gminy, Rozwój, Gmina, Strategia rozwoju gminy
Social infrastructure, Social infrastructure of gmina, Technical infrastructure, Technical infrastructure of gmina, Development, District, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Grajewo
Grajewo
Abstrakt
Infrastruktura techniczna jest istotnym elementem wpływającym na rozwój społeczno-gospodarczy danego regionu. Jej dostępność oraz użyteczność, związana z ciągłością i powszechnością świadczenia usług, wpływa niewątpliwie na wysoki standard życia mieszkańców, a także na atrakcyjność mieszkaniową czy też inwestorską miasta lub gminy. Celem niniejszego tekstu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy miejskiej Grajewo w zakresie oceny funkcjonowania wybranych aspektów infrastruktury technicznej, czyli dróg gminnych, cmentarza komunalnego, oświetlenia ulicznego, infrastruktury przesyłowej (sieć wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza), zieleni miejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do ich utylizacji. (abstrakt oryginalny)

Public infrastructure (in the meaning of its technical type) is undoubtedly one of the most important elements of social and economic region development. In the article you can find detailed analysis including different technical elements of public infrastructure, such as roads, municipal cemetery, street lighting and so on and so forth. The text is divided into two parts: theoretical and empirical. The first section contains a statutory and literature description. In the second part you can find respondent characteristics and analysis of the research carried among Grajewo urban borough inhabitants. The conclusion show the main directions of infrastructure development in Grajewo. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duniewska Z. (1994), Inne zadania i kompetencje gmin. Cmentarze i chowanie zmarłych, w: Stahl M. (red.), Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin, Wydawnictwo Samorządowe, Warszawa
 2. Jarosiński K. (2003), Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 3. Kosmala M. (2009), Znaczenie społeczne zieleni w przestrzeni publicznej ulic, Przegląd Komunalny 10
 4. Kozłowska B. (2006), Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami, w: Zabawa S. (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa, Wydawnictwo Futura, Poznań
 5. Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T. (2005), Gospodarka przestrzenna. t. 7, Infrastruktura ekonomiczna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 2 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284)
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 118, poz. 687, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 14. Zaleski J. (2005), Usługi Publiczne, w: Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu