BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Korzyści z zastosowania kart zbliżeniowych jako środka płatniczego na imprezach masowych - badania empiryczne
The Benefits From Contactless Cards Usage as a Payment Instrument At Mass Events - Empirical Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 328-336, rys., bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Imprezy masowe, Płatność, Karty płatnicze, Innowacje finansowe
Mass events, Payment, Payment cards, Financial innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Karty zbliżeniowe są jednym z najbardziej innowacyjnych instrumentów płatniczych. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii oraz mających kilkudziesięcioletnią tradycję systemów kierowanych przez organizacje płatnicze udało się po raz pierwszy uzyskać instrument, który jest w stanie skutecznie konkurować z gotówką przy płatnościach niskokwotowych. Dzięki zastosowanej technologii RFID oraz zmodyfikowanym procedurom autoryzacji karta zbliżeniowa jest najszybszą elektroniczną formą płatności. Popularność tradycyjnej formy karty płatniczej, z którą klienci są zaznajomieni, sprzyja szybkiemu zaakceptowaniu tej innowacji. Te cechy kart zbliżeniowych umożliwiają nowe zastosowania biznesowe oraz wykorzystanie kart płatniczych tam, gdzie do tej pory niepodzielnie królowała gotówka. Środowiskiem wręcz idealnym do zastosowania kart zbliżeniowych wydają się wszelkiego rodzaju imprezy masowe, podczas których konieczna jest szybka obsługa tysięcy drobnych transakcji w bardzo krótkim czasie. Z drugiej strony w Europie, gdzie karty zbliżeniowe znajdują się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, konieczne jest stymulowanie zainteresowania klientów tą nową formą płatności i propagowanie wiedzy na temat kart zbliżeniowych. Celem niniejszego artykułu było oszacowanie korzyści - pod względem finansowym, efektywności czasowej i celów marketingowych - wynikających z wykorzystania kart zbliżeniowych podczas dużych imprezach masowych w Polsce w 2010 roku. Zaprezentowane dane uzyskano bezpośrednio od organizatorów wybranych festiwali i agentów rozliczeniowych oraz banków-wydawców kart zbliżeniowych. Ponadto dokonano analizy wyników badań ankietowych, którymi objęci byli uczestnicy festiwali. (abstrakt autora)

The purpose of the paper is to estimate benefits arising from the contactless cards use at mass events in Poland in 2010. The results showed that contactless cards have the potential to reduce the time of payment and queues as well as the labor costs for sellers. The high level of customers' satisfaction suggests that the interest in having and accepting contactless cards will be growing and that they are a prospective payment instrument. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hancke G. : RFID and Contactless Technology, w: K. E. Mayes i K. Markantonakis (eds.): Smart Cards, Tokens, and Security Applications, Springer, New York 2008.
  2. Klee E.: How people pay: Evidence from grocery store data, "Journal of Monetary Economics" 2008, vol. 55, iss. 3.
  3. MWorks: MasterCard® PayPass™ at the Heineken Open'er Music Festival 2010, Study Report, July 2010.
  4. Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K.: Time Efficiency of Point-Of-Sale Payment Methods: Preliminary Results, "Journal of Internet Banking and Commerce" 2010, vol. 15, no. 3.
  5. Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K., Tetkowska N.: Time Efficiency of Point-of-Sale Payment Methods: The Empirical Results for Cash, Cards and Mobile Payments, 17 February 2011, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1769922
  6. Polasik M.: Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Ekonomiczne Problemy Usług nr 598, cz. 2, Szczecin 2010.
  7. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations, 4th ed., Free Press, New York 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu