BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartos Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych
Knowledge Acquisition From Data Using Neural Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 339-346, rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Wiedza, Przewaga konkurencyjna
Neural networks, Knowledge, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólnie wiadomo, że wiedza jest źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego, próbując ją pozyskać, tworzy się ogromne bazy zawierające coraz więcej różnego typu danych. Ze względu na ich ilość tradycyjne techniki analizy stają się zawodne. Pojawiają się więc nowe narzędzia służące do wydobywania z morza danych istotnych informacji. Jednym z nich są sztuczne sieci neuronowe (artificial neural networks), zwane w skrócie także sieciami neuronowymi (neural networks). Należą one do zaawansowanej techniki modelowania, zdolnej do odwzorowywania nadzwyczaj złożonych funkcji, a ich nieliniowy charakter istotnie wzbogaca możliwości zastosowania. (abstrakt autora)

The aim of the following article is to present an artificial neural network as a tool for extracting useful knowledge from data. The paper includes basic information about neural networks: origin, structure and functioning. What is more, the author describes use of this tool to solve economic problems in three areas: prediction, classification and clustering. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krawiec K., Stefanowski J.: Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
  2. Larose D.T.: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R.: Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
  4. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  5. Tadeusiewicz R.: Wprowadzenie do praktyk stosowania sieci neuronowych, [w:] Sieci neuronowe, materiały konferencyjne, StatSoft Polska, Kraków 1999.
  6. Zieliński J. S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu