BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Znaczenie informacji dla rozwoju klastra
The Importance of Information in the Cluster Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 347-354, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Informacja, Otoczenie organizacji, Zarządzanie wiedzą
Information, Organisation environment, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Burzliwy charakter otoczenia sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie struktur klastrowych na pełne i bieżące informacje o ich wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu. Informacje te stanowią fundament podejmowania decyzji zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym. Każda decyzja obarczona jest określonym poziomem ryzyka. Z chwilą gdy klaster dysponuje właściwym zasobem informacji, minimalizuje to ryzyko, traktując informację jako kluczowy czynnik rozwoju. Celem artykułu jest próba podkreślenia strategicznej roli informacji w procesie zarządzania strukturą klastra. Rozważania prowadzono w oparciu o badania teoretyczne i empiryczne. (abstrakt autora)

In the paper the key role of information in the process of cluster structures development was considered. The information sources have been identified as well as information needs. There was underlined that the stability in partnership of these structures is dependent on communication improvement. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J.: Metody organizacji i  zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 3. Forlicz S.: Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 4. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i  internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 5. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J.: Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009.
 6. Palmen L., Baron M.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 7. Pieczykolan R.: Informacja marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
 8. Porter M.E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Rutkowski I.P.: Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wyd. AE w  Poznaniu, Poznań 2004.
 10. Staszewska J.: Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 11. Staszewska J.: Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć - przyczyny i skutki klasteringu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr  1.
 12. Wieczorek P.: Klastry a pozycja rynkowa przedsiębiorców, "Ekonomika i  Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu