BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się
The Evolution of Organizational Learning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 379-386, bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Nauka, Uczenie się, Zarządzanie
Science, Studying, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie organizacyjnego uczenia się było definiowane przez wielu autorów. Stąd też pojawiła się potrzeba systematyzacji definicji odnoszących się do tego zagadnienia. Najprostszym sposobem jest stworzenie chronologii definicji. Mimo że jest to zadanie trudne ze względu na ich liczbę, to działanie takie jest bardzo potrzebne, ukazuje bowiem trwałość tego aspektu funkcjonowania organizacji i jego głębokie zakorzenienie w naukach o zarządzaniu, psychologii, socjologii i zachowaniach organizacyjnych, sięgające lat 60. XX wieku. Chronologiczne zestawienie definicji organizacyjnego uczenia się przedstawił C.K. Barnett (2001), podobnie opisał je J.B. Harrington, wskazując na najważniejsze nurty zarządzania, jak myślenie systemowe czy zarządzanie jakością, które wniosły swój wkład w rozwój organizacyjnego uczenia się. Celem tego artykułu jest przedstawienie ewolucji organizacyjnego uczenia się, począwszy od orientacji na adaptację do zmian, na zarządzaniu wiedzą skończywszy. (abstrakt autora)

This article presents basic definitions of organizational learning since the sixties of the twentieth century to the present. Article then presents the main trends in management that have shaped organizational learning, i.e., organizational development, quality movement, system thinking and knowledge management. Finally, the article reveals the essence of the evolution of organizational learning. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amy A.H.: Leaders as Faciliators of Organizational Learning, Dissertation, Regent University 2005.
 2. Argyris C., Schön D.A.: Organizational learning II, Addison-Wesley Publishing, Company, Inc., Massachusetts 1996.
 3. Endlich N.A.: An investigation of the Nexus Between Strategic Planning and Organizational Learning, Dissrtation, The Virginia Politechnic Institute and State University, Falls Church - Virginia 2001.
 4. Fic M.: Zarządzanie wiedzą, mnogość teorii i niedostatek praktyki, w: J. Stankiewicz (red.): Wiedza - innowacyjność - zmiana, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 5. Gorman L.L.: Leadership and organizational cultural values that influence organizational learning: fostering double loop learning, Dissertation, University of Phoenix 2004.
 6. Harrington J.B.: Organizational learning: a theoretical overview and case study, Boston University 2000.
 7. Harrington J.B.: Organizational learning: a theoretical overview and case study, Dissertation, Boston University 2000.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin Warszawa 2007.
 9. Li H.: An exploration Relationship Between Organizational Structure and Organizational Memory Using Simulation, Dissertation, Claremont Graduate University, Claremont, California 2006.
 10. Lynn Adams H.: Mindful use as link between social capital and organizational learning: an empirical test of the antcedements and consequences of two new constructs, Dissertation, University of Maryland 2006.
 11. Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 12. Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
 13. Reese Ch.L.: Organizational learning among strategic leaders in an international transportation organization, Dissertation, The University of the Incarnate Word 2006.
 14. Winkler R.: Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej, Raport z badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych za 2010 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu