BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania
Development of Knowledge Organization in Aspect of Management Systems Change
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 378-395, rys., bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja
Management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System zarządzania jest koniecznym elementem określającym zdolność organizacji do sprawnego działania. Przeciwdziała chaosowi i zabezpiecza organizację przed rozpadem. Stanowi również swoiste środowisko w sensie endogenicznym określające w istotnym stopniu jakość funkcjonowania danego podmiotu. Jest elementem, który pozwala na właściwą komunikację, zdolność podejmowania decyzji i działań, zarządzanie procesami i ludźmi, a w konsekwencji zapewnia przetrwanie i rozwój. Warunki, w jakich system zarządzania jest konstruowany, nie są jednak stabilne. Istotnym jednak cały czas wyzwaniem dla przedsiębiorstw oraz badaczy poszukujących odpowiednich rozwiązań jest problem odkrycia właściwych zależności pomiędzy organizacją, warunkami zewnętrznymi, możliwościami przetrwania na rynku i rozwojem. Ogromne znaczenie w wskazanym układzie ma umiejętność doboru systemu zarządzania. Pozwala on na uzyskanie zdolności generowania właściwej wiedzy, elastyczności informacji oraz warunków działania i pracy. Zapewnia w konsekwencji dopasowywanie się do istniejących zmian. Wiedza oraz zdolność doboru właściwych narzędzi zarządzania staje się zadaniem fundamentalnym. (abstrakt autora)

Multidimensionalness problems of functioning modern organization inclines for continuous deployment of knowledge in this range. By that reason organization have to discovering new contexts or developing existing ways in developing. In this process one of important area is changing or looking for new more proficient management systems. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Cameron K., Quinn R.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Carr D. K., Hard K.J., Trahant W.J.: Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
  5. Neilson G., Pasternack B.A.: Results. Keep what's goog, fix what's wrong, and unlock great performance, Crown Business, New York 2005.
  6. Roy M., Audet M.: La transformation vers de nouvelles formes d'organisation plus flexibles: un cadre de reference, "Gestion - revue internationale", Hiver 2003.
  7. Wit B. de, Meyer R.: Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu