BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Deskrypcja wiedzy z zastosowaniem metodologii systemów informacji przestrzennej
Application of Spatial Information System Methodology for Knowledge Description
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 412-419, tab., rys., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Informacja przestrzenna, Wiedza, Organizacja
Spatial information, Knowledge, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy jest współcześnie jednym z największych wyzwań, przed którymi stają współczesne organizacje. Każda organizacja stara się pozyskać nowe zasoby wiedzy w celu lepszego dopasowania się do występujących warunków rynkowych. Wiedza może być pozyskiwana z różnych źródeł. Istotne jest jej uporządkowanie oraz odpowiednia prezentacja, w taki sposób, aby mogła być poprawnie interpretowana i wpływać na racjonalizację funkcjonowania danej organizacji, zwłaszcza na etapie procesów podejmowania decyzji i modelowania biznesowego. W niniejszych rozważaniach poruszony zastanie aspekt wizualizacji uporządkowanych zasobów wiedzy gromadzonych w systemach informatycznych. W tym celu zaproponowano zastosowanie rozwiązań bazujących na deskrypcji obiektów stosowanych z wykorzystaniem metodologii systemów informacji przestrzennej. Niniejsze rozważania obejmują teoretyczny model powiązania zasobów wiedzy przechowywanych w systemach informatycznych z metodami przestrzennej wizualizacji. (abstrakt autora)

Modern organizations need knowledge in order to maintain their competitive position. They collect information resources from different kinds of information systems. Ontologies can be used for knowledge management. They often include: concepts (in the paper described as P), individuals (W), relations (R), attributes (A), axioms (O). The paper shows the model of spatial description application (based on spatial information system methodology) over ontology for knowledge management in organizations. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipczyk B., Gołuchowski J.: Ontologie w systemach zarządzania wiedzą nowej generacji, w: J. Kisielicki (red.): Informatyka w globalnym świecie, Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa 2006.
  2. Janczy M., Gradzik T.: Metody digitalizacji dokumentów, w: "IT w  administracji" 2010, nr 12(37).
  3. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  4. Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński: Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  5. Nowicki A., Sitarska M. (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
  6. Russell B.: Problemy filozofii, WN PWN, Warszawa 1995.
  7. Surma J.: Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji biznesowych, WN PWN, Warszawa 2009.
  8. Stępniak C.: Koncepcja zastosowania deskrypcji przestrzennej do dynamicznego wspierania procesów decyzyjnych, [w:] R. Knosala (red.): Komputerowo wspomagane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
  9. Weber I.: Semantic Methods for Execution-level Business Process Modeling. Modeling Support Through Process Verification and Service Composition, Springer Berlin Heidelberg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu