BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątróbski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Aspekty zarządzania wiedzą w obszarze modelowania procesów biznesowych
Knowledge Management Aspects in Business Process Modeling Domain
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 420-427, tab., rys., bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie biznesem, Modelowanie systemowe
Knowledge management, Business management, System modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przeciągu ostatnich lat jednym z priorytetów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem stało się skuteczne modelowanie i zarządzanie procesami gospodarczymi (Business Process Management - BPM). W wyniku tego pojawiło się zapotrzebowanie na metody i techniki modelowania, które umożliwią inwentaryzację istniejących procesów oraz ich analizę i zmiany. Doprowadziło to do stworzenia lub zaadaptowania do tego celu szeregu metod i technik modelowania. Podmiot decydujący się na zastosowanie istniejących technik modelowania staje przed problemem wyboru metody odpowiedniej do jego potrzeb. W artykule podjęto zagadnienie zarządzania wiedzą dla potrzeb technik i narzędzi modelowania procesów biznesowych. Mnogość dostępnych rozwiązań, jak również szerokie spektrum zastosowań praktycznych powodują, że zasadne jest poszukiwanie mechanizmów systematyzacji wiedzy na ich temat. Uwarunkowane jest to ich odmiennym podłożem metodycznym oraz różnymi obszarami zastosowań praktycznych. Występująca aktualnie ewolucja rozwiązań i metod, jak też zmiany w warstwie technologii informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie BPM stanowią o konieczności podjęcia wskazanej problematyki. Modelowanie procesów gospodarczych jest tematem aktualnym, a badania nad tym problemem są stale prowadzone. Problematykę analizy istniejących metod oraz zarządzania wiedzą o nich podjęto w wielu pracach. Jako przykład wskazać można prace takich autorów, jak: Giaglis (2001), Soderstrom i in. (2002), Milli i in. 2003), Xinming i Haikun (2006), Wang i in. (2006), Recker i in. (2006), a także Damij (2007). (abstrakt autora)

This article presents an example of an ontology for methods and tools in Business Process Modeling (BPM) domain. The modeling of business processes has an important meaning for effective and efficient organization management. The proper selection and usage of relevant method or tool is determined by essential knowledge about used tool. Hence, a practical example of knowledge systematization about BPM methods was proposed. Thus it is possible to employ that approach in many times. The conclusions finish this paper. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Curtis B., Kellner M.I., Over J.: Process modeling, "Communications of ACM" 1992, vol. 35, no. 9.
 2. Damij N.: Business process modeling using diagrammatic and tabular techniques, "Business Process Management Journal", New York 2007.
 3. Delfmann W., Reihlen M.: Procezessanalyse und - bewertung als Kernelemente integrierten Prozessmanagements, Controlling von Logistikprozessen, Schaeffer- Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 4. Draft Federal Information Processing Standards Publication, 183- Announcing the Standard for Integration Definition for Function Modeling (IDEF0), National Institute of Standards and Technology 1993, http://www.idef.com/pdf/idef0.pdf (12.01.2011).
 5. Endl R., Meyer M.: Potential of business process modeling with regard to available workflow management systems, Process modeling, Springer, Berlin 1999.
 6. Engels G., Förster A., Heckel R., Thöne S.: Process Modeling using UM, Wiley Publishing, New York 2005.
 7. Erriksson H., Penker M.: Business modeling with UML: business patterns at work, Wiley, Chichester 2000.
 8. Giaglis G.M.: Transformation of static process models into dynamic simulations: issues and considerations, w: Scholz-Reiter B., Stahlmann H.D., Nethe A. (eds.): Process modeling, Springer, New York 1999.
 9. Gruber T.S.: A translation approach to portable ontology specifications, w: Knowledge Acquisition 1993, vol. 5(2).
 10. Murata T.: Petri nets: properties, analysis and applications, Proc. IEEE 1989, vol. 77(4).
 11. Owen M., Raj J.: BPMN: Introduction to the new business process modeling, http://www.bpmn.org/Documents/BPM.pdf (9.01.2011).
 12. Ross D., Schoman K.: Structured Analysis for Requirements Definition, IEEE Trans. Software Engineering 1997, vol. 3, no. 1.
 13. Rumbaugh G.: The Unified Modelling Language User Guide, Addison- Wesley, Reading, MA 1999.
 14. Sheer A.W.: ARIS - Business Process Framework (third ed.), Heidelberg, Springer, Berlin 1999.
 15. von Uthmann C., Becker J.: Guidelines of modeling (GoM) for business process simulation, Process modeling, Springer, Berlin 1999.
 16. Wei W., Hongwei D., Jin D., Changrui R.: A Comparison of Business Process Modeling Methods, Service Operations and Logistics, and Informatics, SOLI '06, Shanghai 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu