BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chachuła Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Competitive intelligence jako nowoczesny instrument zarządzania informacją w controllingu strategicznym - wyniki badań
Competitive Intelligence as a Modern Tool of Information Management Used in Strategic Controlling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 448-455, tab., bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie informacją, Controlling strategiczny, Analiza konkurencyjności
Information management, Strategic controlling, Competitive Intelligence (CI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedstawianych jest wiele teorii i metod, które w ramach tworzenia własnej strategii dopuszczają prognozy działań konkurencji. W niemieckim obszarze językowym metody te przeważnie ujęte są przez pojęcie tzw. analizy konkurencyjności, jako część planowania strategicznego. Jako analizę konkurencyjności określa się analizę wszystkich danych przedsiębiorstw konkurencyjnych, które (to dane) mają znaczenie dla podejmowania własnych decyzji w ramach strategicznego planowania w przedsiębiorstwie. W angloamerykańskim obszarze językowym dla tego określenia powstało pojęcie Competitive Intelligence. Określenie Competitive Intelligence zawiera w sobie systematyczne pozyskiwanie, ocenę i rozpowszechnianie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych danych, które wpływają na środowisko konkurencyjne danego przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie coraz częściej w literaturze pojawiają się opinie, które zadania w zakresie redukcji niepewności w środowisku konkurencji przypisują controllingowi strategicznemu. Przez pojęcie controllingu strategicznego rozumie się zdobywanie i analizę informacji o strukturach kosztów i rynkach zbytu przedsiębiorstwa oraz kosztach konkurencji. W ramach controllingu strategicznego wykształcił się osobny instrument - Competitive Intelligence - zajmujący się zdobywaniem wiedzy z zakresu rachunkowości. Artykuł ten konkretyzuje pojęcie Competitive Intelligence w odniesieniu do controllingu strategicznego i wyjaśnia konieczność istnienia tego instrumentu. W artykule przedstawiono wyniki różnych badań dotyczących zastosowania Competitive Intelligence w praktyce przedsiębiorstw. Na koniec został omówiony zakres współpracy pomiędzy controllingiem a Competitive Intelligence. (fragment tekstu)

The emerging deficit in Competitive Intelligence leads to boosted coherence of controlling system with competition of information related. For collection and analyses of information from domain of accountancy, with particular consideration of competition, a notion for Competitive Intelligence has been developed. Carried empirical research indicate factors for these instruments and prove their efficiency in strategic controlling. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashton W.B., Stacey G.S.: Technological intelligence in business: Understanding technology threats and opportunities, "International Journal of Technology Management" 1995, no. 10.
  2. Guilding C.: Competitor-focused accounting: An exploratory note, "Accounting, Organizations and Society" 1999, no. 24(7).
  3. Guilding C., Cravens K., Tayles M.: An International Comparison of Strategic Management Accounting Practices, "Management Accounting Research" 2000, vol. 11(1).
  4. Gruetter-Settele A.: Verhaltenswirkung von Informationen des externen Rechnungswesens, Settele, Augsburg 1999.
  5. Heinen Ch., Hoffjan A.: The Strategic Relevance of Competitor Cost Assessment - an Empirical Study of Competitor Accounting, "Journal of Applied Managament Accounting Research" 2005.
  6. Hesford J.W.: An empirical investigation of accounting information use in Competitive Intelligence, materiały konferencyjne, Washington University in St. Louis, Tuesday, August 14, 2001.
  7. Kleinaltenkamp M.: Strategisches Business to Business Marketing, Springer 2002.
  8. Kreikebaum H.: Strategische Unternehmensplannung, Kohlhammer 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu